Razvoj prometa

Razvoj prometa

Uvod

Promet je gospodarska djelatnost koja se bavi prijevozom ljudi i transportom robe prijevoznim sredstvima. Dijeli se na kopneni, zračni i vodni promet. Najrazvijeniji je kopneni promet koji se odvija cestama i željezničkim prugama. Zračni promet podrazumijeva prijevoz putnika i robe zračnim letjelicama, a dijeli se na civilni i vojni zračni promet. Vodni promet odvija se rijekama i morima. 

Kopneni promet

Kopneni promet je najstarija vrsta prometa. Dijeli se na cestovni i željeznički promet. Prve ceste javljaju se u Babilonu 5000 godina p.n.e. Oduvijek su ljudi pokušavali izgraditi kvalitetne i što udobnije ceste. U početku su ceste građene s kamenom podlogom. 

Nakon pojave automobila, krajem 19. i početkom 20. stoljeća grade se ceste od asfalta, betona i sličnih materijala. Prva moderna cesta u Hrvatskoj izgrađena je 1726. godine između Karlovca i Bakra (Karolina), a u promet je puštena godinu kasnije. 

Željeznički promet

Prvi željezni vagoni na tračnicama upotrebljavali su se još u 16. stoljeću za prijevoz iskopane rude. Nakon izuma parne lokomotive počeo je razvoj željeznica za teretni i putnički promet. Prva javna željeznička pruga izgrađena je 1825. godine u Engleskoj između Stocktona i Darlingtona. Prva pruga u SAD-u izgrađena je 1827. godine. Razvojem željeznice započeo je i razvoj industrije. 

Najstarija pruga u Hrvatskoj izgrađena je 1860. godine između Kotoribe i Čakovca. 

Kolosijek se sastoji od tračnica i pragova koji ih povezuju. 

Širina kolosijeka s vremenom se mijenjala i danas nije ista u svim državama. 

Standardni razmak između tračnica iznosi 1435 mm. Pruge s manjim razmakom zovu se uskotračne, a one sa širim razmakom širokotračne. 

Moderni vlakovi danas oduševljavaju dizajnom i brzinama koje prelaze čak i 400 km/h. 

Zračni promet

Zračni promet razvio se najkasnije u odnosu na druge vrste prometa. Prednosti zračnog prometa su udobnost, sigurnost i brzina. Jedan od nedostataka zračnog prometa je njegov negativan utjecaj na okoliš. S obzirom na sve jeftinije usluge raznih prijevoznika, putnički zračni promet u stalnom je rastu.

Vodni promet

Vodni promet odvija se rijekama i morima te se dijeli na riječni i pomorski promet. Jedan je od najstarijih vidova prometa i ubraja se u najjeftinije vrste prometa.