Prometni znakovi

Uvod

             Znakovi se gledaju (čitaju) u smjeru vožnje odozdo prema gore, i s lijeva na desno!

Znakovi opasnosti

  • upozoravaju sudionike u prometu na opasnost koja im prijeti na određenom dijelu ceste
  • imaju oblik istostraničnog trokuta, obrubljeni su crvenom bojom, a simbol opasnosti nacrtan je na bijelom polju
  • postavljaju se 150 do 250 metara prije mjesta opasnosti izvan naselja, a u naseljima ili gradovima i bliže

Znakovi izričitih naredbi

  • dijele se na znakove zabrane, znakove ograničenja i znakove obveze
  • označavaju cestu ili dio ceste na kojem za sudionike u prometu vrijedi zabrana, ograničenje ili obveza
  • okruglog su oblika
  • osnovna boja znakova zabrane, odnosno ograničenja je bijela, a znakova obveze je plava
  • postavljaju se neposredno ispred tog mjesta, a prestaju važiti nakon znaka obavijesti o prestanku zabrane ili do prvog križanja

Znakovi obavijesti

  • sudionicima u prometu pružaju obavijesti o cesti kojom se kreću i daju druge korisne informacije
  • imaju oblik kvadrata, pravokutnika ili kruga i izvedeni su u više boja

Specifični oblici znakova

Postoje tri prometna znaka specifičnog oblika koja mogu biti postavljena na raskrižju. Zbog svog oblika takav prometni znak možemo prepoznati gledajući ga i s druge strane. Pri tome vidimo samo njegov oblik i srebrnu boju poleđine prometnog znaka. To je dovoljno da bi zaključili koji prometni znak se nalazi na cesti kojom se kreće vozilo koje nam dolazi sa bočne ceste ili iz suprotnog smjera. Prilikom približavanja raskrižju vozač gleda i ostale prometne znakove, a ne samo one koje se nalaze na cesti kojom se kreće. 

Prisjetite se prometnih znakova koje ste naučili!

Prometni znakovi

Izradi svoju Memory igru s prometnim znakovima!

Pokušaj izraditi svoju Memory igru s prometnim znakovima i zaigraj s društvom!