Prvi oblici variranja

Uvod

Upoznavanjem stvaralačkog opusa velikih glazbenika, upoznavanjem njihovih životopisa, okolnosti u kojima su stvarali i koncertirali, pogledaj u svijet iz prošlosti, svijet zanesenjaka, boema i umjetnika. Istraži taj svijet.

Možeš li se saživjeti s njim? Kao što pojedine osobe zauzimaju značajno mjesto u našem životu ili stvaranju, tako postoje i utjecajne teme, kojima su se skladatelji vraćali mnogo puta tijekom glazbene povijesti. Promišljat ćeš i o važnosti poznavanja zakonskih okvira uporabe tuđih djela, kao i zaštite autorskih prava u djelima koja sam izvodiš ili stvaraš.

Što je tema

U sljedećim aktivnostima promišljat ćeš o značenju pojma tema, njezinim značajkama i podrijetlu.

Istraži

Napravi kratko istraživanje na temu Glazbene zvijezde nekad i danas. Prezentiraj rezultate svoga rada u razredu služeći se odabranim digitalnim alatom.

Što je značilo biti zvijezda nekad, a što znači danas? Niccolo Paganini, Ivan Mane Jarnović i Franjo Krežma u svoje su vrijeme uživali pravi status zvijezda. Pronađi još nekoliko sličnih primjera iz glazbene povijesti i usporedi ih s današnjim zvijezdama.

Imenuj neke današnje glazbenike za koje smatraš da će status zvijezde zadržati i u budućnosti.

Koje značajke treba imati tema da bi bila pogodna za daljnju razradu?

O podrijetlu teme za variranje

Skladaš li, možda pišeš poeziju ili crtaš stripove? Sviraš li ili pjevaš u glazbenome sastavu? Kakvu glazbu izvodiš: vlastita djela, covere ili želiš da tvoja izvedba bude u potpunosti izvorna? Smatraš li citiranje odrazom poštovanja i priznavanja tuđega rada? Na koji način to izražavaš?

Saznaj više

Poznaješ li značenje logotipa na fotografiji?

 Zašto je bitno upoznati se sa zaštitom intelektualnoga vlasništva i autorskim pravima? 

Više informacija o intelektualnome vlasništvu i autorskim pravima možeš pronaći na sljedećoj poveznici:

intelektualno vlasništvo

Koji su prvi oblici variranja u glazbi?

Variranje kao postupak oblikovanja glazbenoga djela, star je kao i glazba. Prvi oblici glazbenoga izražavanja bili su podložni stalnim promjenama, pri svakoj novoj izvedbi, jer su prenošeni usmenom predajom s naraštaja na naraštaj.

Variranje prepoznajemo i u heterofonome ukrašavanju melodija u glazbi starih Grka, u stvaranju novih melodija po uzoru na već postojeće, posvećene obrasce (arapski maqam i indijske rage). Dugi niz stoljeća neumatski zapisi glazbe zapadno-europskih naroda predstavljali su nit vodilju u pamćenju upućenih, stoga je takva glazba podložna različitim interpretacijama u izvođačkoj praksi.

Variranje u izvođenju vokalnih napjeva pronaći ćeš i u glazbenome nasljeđu različitih naroda svijeta, ali i u pojedinim izričajima glazbe visoke kulture te u popularnoj glazbi.

Princip variranja u instrumentalnoj glazbi 15. i 16. stoljeća

Provjeri znanje