Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Lidija Daničić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Diana Bratičević, Lidija Daničić
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Lena Došen, Željka Budimlić, Petar Jokić
Fotografije
Shutterstock, iStock
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autorice tiskanog izdanja
Diana Bratičević, Lidija Daničić
Recenzenti
Slavica Raguž, prof.
dr. sc. Iris Lončar
Mira Ognjan, mag. oec.
Lektorica
Ivana Galić Laslavić
Oblikovanje i prijelom unutarnjih stranica
Borivoj Bošnjak
Naslovnica
Studio 2M
Likovno-grafičko uređenje
Studio 2M
Fotografije i ilustracije
Getty Images
Tisak
Grafika Markulin d. o. o., Donja Lomnica
Nastavni predmet:
Računovodstvo
Razred:
4. razred srednjih ekonomskih škola
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
530±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2021./2022.
99,00 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
Klasa: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.