Nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina je nenovčana imovina koja se javlja u nefizičkom odnosno neopipljivom obliku i ima rok trajanja duži od godinu dana.Priznaje se kada postoji vjerojatnost da će buduće ekonomske koristi koje proizlaze iz te imovine pritjecati subjektu i trošak nabave se može pouzdano utvrditi. 

Načini stjecanja dugotrajne nematerijalne imovine su:

  • eksterni (kupnja, razmjenom, državnim potporama,...)
  • interni (razvijanjem unutar poslovanja)

 

Jedan od oblika dugotrajne materijalne imovine su i izdatci za istraživanje i razvoj. Istraži...

... koji su uvjeti za priznavanje izdataka za razvoj kao dugotrajne nematerijalne  imovine?

Navedi nekoliko primjera aktivnosti istraživanja i aktivnosti razvoja.

Nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina je nenovčana imovina koja se javlja u nefizičkom odnosno neopipljivom obliku i ima rok trajanja duži od godinu dana.Priznaje se kada postoji vjerojatnost da će buduće ekonomske koristi koje proizlaze iz te imovine pritjecati subjektu i trošak nabave se može pouzdano utvrditi. 

Načini stjecanja dugotrajne nematerijalne imovine su:

  • eksterni (kupnja, razmjenom, državnim potporama,...)
  • interni (razvijanjem unutar poslovanja)

Jedan od oblika dugotrajne materijalne imovine su i izdatci za istraživanje i razvoj. Istraži...

... koji su uvjeti za priznavanje izdataka za razvoj kao dugotrajne nematerijalne  imovine?

Navedi nekoliko primjera aktivnosti istraživanja i aktivnosti razvoja.