Poslovni prihodi i rashodi

Poslovni prihodi i rashodi ostvaruju se obavljanjem redovite poslovne aktivnosti, a njihova struktura ovisi o djelatnosti kojom se bavi trgovačko društvo. Poslovni prihodi ostvaruju se prodajom proizvoda, trgovačke robe ili pružanjem usluga. Iznos prihoda jednak je prodajnoj cijeni realiziranih proizvoda, usluga ili trgovačke robe. 

Poslovni prihodi najčešće se javljaju u obliku:

 • prihoda od prodaje proizvoda, usluga te trgovačke robe
 • prihoda od zakupnina i najamnina
 • prihoda od subvencija, donacija, potpora i poticaja
 • prihoda od uporabe vlastitih proizvoda ili robe za vlastite potrebe

Poslovni rashodi nastaju prodajom proizvoda ili trgovačke robe, a  priznaju se u visini nabavne vrijednosti i to u trenutku isporuke robe, a ne u trenutku naplate.

Izradi umnu mapu na temu poslovnih prihoda i rashoda uz pomoć nekog od besplatnih računalih programa. Objasni vezu nastanka pojednih oblika poslovnih prihoda i rashoda.

PRIMJER 2 - PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

Trgovačko društvo Flora d.o.o. za trgovinu na veliko i malo ukrasnim biljem iz Zagreba na zalihama robe u vrijednosti 20.000,00 kn (200 kom javora po cijeni od 100,00 kn/kom). Roba se vodi po nabavnoj cijeni. Društvo posluje s veletrgovačkom maržom od 20% te s maržom u prodavaonici od 40%.

 1. Međuskladišnicom br. 1 preneseno je u vlastitu prodavaonicu pola zaliha robe. Roba je zaprimljena u prodavaonicu po maloprodajnoj vrijednosti s uključenim PDV-om.
 2. Po rn. br. 28-2-1 prodano je 10 kom javora u vrijednosti 1.500,00 kn (uključen PDV 300,00 kn).
 3. Knjiži se razduženje zaliha za prodanu robu.
 4. U prodavaonici je za gotovinu je robe u vrijednosti 3.500,00 kn (uključen PDV).
 5. Knjiži se razduženje zaliha robe u prodavaonici.

Poslovni prihodi i rashodi

Poslovni prihodi i rashodi

Poslovni prihodi i rashodi ostvaruju se obavljanjem redovite poslovne aktivnosti, a njihova struktura ovisi o djelatnosti kojom se bavi trgovačko društvo. Poslovni prihodi ostvaruju se prodajom proizvoda, trgovačke robe ili pružanjem usluga. Iznos prihoda jednak je prodajnoj cijeni realiziranih proizvoda, usluga ili trgovačke robe. 

Poslovni prihodi najčešće se javljaju u obliku:

 • prihoda od prodaje proizvoda, usluga te trgovačke robe
 • prihoda od zakupnina i najamnina
 • prihoda od subvencija, donacija, potpora i poticaja
 • prihoda od uporabe vlastitih proizvoda ili robe za vlastite potrebe

Poslovni rashodi nastaju prodajom proizvoda ili trgovačke robe, a  priznaju se u visini nabavne vrijednosti i to u trenutku isporuke robe, a ne u trenutku naplate.

Izradi umnu mapu na temu poslovnih prihoda i rashoda uz pomoć nekog od besplatnih računalih programa. Objasni vezu nastanka pojednih oblika poslovnih prihoda i rashoda.

PRIMJER 2 - PRODAJA TRGOVAČKE ROBE

Trgovačko društvo Flora d.o.o. za trgovinu na veliko i malo ukrasnim biljem iz Zagreba na zalihama robe u vrijednosti 20.000,00 kn (200 kom javora po cijeni od 100,00 kn/kom). Roba se vodi po nabavnoj cijeni. Društvo posluje s veletrgovačkom maržom od 20% te s maržom u prodavaonici od 40%.

 1. Međuskladišnicom br. 1 preneseno je u vlastitu prodavaonicu pola zaliha robe. Roba je zaprimljena u prodavaonicu po maloprodajnoj vrijednosti s uključenim PDV-om.
 2. Po rn. br. 28-2-1 prodano je 10 kom javora u vrijednosti 1.500,00 kn (uključen PDV 300,00 kn).
 3. Knjiži se razduženje zaliha za prodanu robu.
 4. U prodavaonici je za gotovinu je robe u vrijednosti 3.500,00 kn (uključen PDV).
 5. Knjiži se razduženje zaliha robe u prodavaonici.