Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka (RDG) je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje prihode i rashode te njihovu razliku kao dobit ili gubitak obračunskog razdoblja. Na temelju RDG-a ocjenjuje se uspješnost poslovanja.

Prihodi čine pozitivni element poslovanja. Priznaju se po načelu nastanka poslovnog događaja. Primjerice, prodana je roba i nastao je prihod (konto 761) premda još nije naplaćen račun. Nastaju kao posljedica povećanja imovine (protustavka prihodu 761 jest konto 121, a to je konto Kupci u zemlji koji pripada imovini društva) ili smanjenja obveza (primjerice otpis obveza dobavljaču kada se stanje na kontu 221 smanjuje i priznaje prihod 782). Prihodi povećavaju dobiti, a time i kapital društva. Prihodi mogu biti poslovni i financijski.

Rashodi čine negativni element poslovanja. Nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza i utječu na smanjenje dobiti, odnosno kapitala. Kao i prihodi, rashodi mogu biti poslovni i financijski.

Stope PD (od 1.1. 2021. godine)

Prijava poreza na dobit

Prijava poreza na dobit (PD) obrazac je usko vezan za RDG jer se u Obrascu PD izračuna konačna vrijednost poreza na ostvarenu dobit. Izračunata vrijednost poreza na dobit upisuje se u RDG. U RDG-u već je izračunata bruto dobit pa se na temelju vrijednosti poreza na dobit još izračuna neto dobit ili dobit tekuće godine.

Upravo je neto dobit stavka koja povezuje bilancu i RDG jer se iz RDG-a vrijednost neto dobiti upisuje u bilancu na poziciju Dobit tekuće godine. Poveznice između obrasca PD i ova dva izvještaja pratite u primjeru dolje.

Stope poreza na dobit od 1. 1. 2021. godine: 10% ako je u poreznom razdoblju ostvareno manje od 7.500.000,00 kn prihoda i 18% ako je u poreznom razdoblju ostvareno 7.500.000,00 kn prihoda ili više.

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka (RDG) je temeljni financijski izvještaj koji prikazuje prihode i rashode te njihovu razliku kao dobit ili gubitak obračunskog razdoblja. Na temelju RDG-a ocjenjuje se uspješnost poslovanja.

Prihodi čine pozitivni element poslovanja. Priznaju se po načelu nastanka poslovnog događaja. Primjerice, prodana je roba i nastao je prihod (konto 761) premda još nije naplaćen račun. Nastaju kao posljedica povećanja imovine (protustavka prihodu 761 jest konto 121, a to je konto Kupci u zemlji koji pripada imovini društva) ili smanjenja obveza (primjerice otpis obveza dobavljaču kada se stanje na kontu 221 smanjuje i priznaje prihod 782). Prihodi povećavaju dobiti, a time i kapital društva. Prihodi mogu biti poslovni i financijski.

Rashodi čine negativni element poslovanja. Nastaju kao posljedica smanjenja imovine ili povećanja obveza i utječu na smanjenje dobiti, odnosno kapitala. Kao i prihodi, rashodi mogu biti poslovni i financijski.

Prijava poreza na dobit

Stope PD (od 1.1. 2021. godine)

Prijava poreza na dobit (PD) obrazac je usko vezan za RDG jer se u Obrascu PD izračuna konačna vrijednost poreza na ostvarenu dobit. Izračunata vrijednost poreza na dobit upisuje se u RDG. U RDG-u već je izračunata bruto dobit pa se na temelju vrijednosti poreza na dobit još izračuna neto dobit ili dobit tekuće godine.

Upravo je neto dobit stavka koja povezuje bilancu i RDG jer se iz RDG-a vrijednost neto dobiti upisuje u bilancu na poziciju Dobit tekuće godine. Poveznice između obrasca PD i ova dva izvještaja pratite u primjeru dolje.

Stope poreza na dobit od 1. 1. 2021. godine: 10% ako je u poreznom razdoblju ostvareno manje od 7.500.000,00 kn prihoda i 18% ako je u poreznom razdoblju ostvareno 7.500.000,00 kn prihoda ili više.

GFI-POD obrazac

PD obrazac

Integralni zadatak - sastavljanje bilance, obrasca PD i računa dobiti i gubitka