Osobitosti računovodstva fizičkih osoba i jednostavnoga knjigovodstva 

Obrti i slobodna zanimanja

Računovodstvo fizičkih osoba odnosi se na računovodstvo obrta i računovodstvo slobodnih zanimanja. 

Prema Zakonu o porezu na dohodak djelatnosti slobodnih sanimanja su:

 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša. 

Istraži!

Koje se poreze obračunava i plaća po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja?

Je li propisana obveza obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa?

Mora li porezni obveznik prijaviti Poreznoj upravi početak i prestanak obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja?

 

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu sa svrhom ostvarenja dobiti. Vlasnici obrta su obrtnici. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Obrtnik se može baviti svakom gospodarskom djelatnošću koja nije zabranjena. 

Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:

 • slobodni
 • vezani
 • povlašteni

Posjeti mrežnu stranicu Hrvatske obrtničke komore i pronađi odgovore na sljedeća pitanja:

Koji je postupak otvaranja obrta i koliki su troškovi?

Zašto otvoriti obrt, a ne trgovačko društvo?

Obrtnici se mogu odlučiti hoće li biti obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak. Većina ih se odlučuje biti obveznicima poreza na dohodak. Za utvrđivanje dohotka vode jednostavno knjigovodstvo evidentiranjem poslovnih promjena, po načelu blagajne, u Knjizi primitaka i izdataka. Poslovni primitci i poslovni izdatci bilježe se kronološkim redom, a mogu biti primljeni/izdani: u gotovini, na transakcijski račun ili u naravi. 

Osobitosti računovodstva fizičkih osoba i jednostavnoga knjigovodstva

Obrti i slobodna zanimanja

Računovodstvo fizičkih osoba odnosi se na računovodstvo obrta i računovodstvo slobodnih zanimanja. 

Prema Zakonu o porezu na dohodak djelatnosti slobodnih sanimanja su:

 • samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost, kao i druge slične djelatnosti,

 • samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša. 

Istraži!

Koje se poreze obračunava i plaća po osnovi obavljanja djelatnosti slobodnih zanimanja?

Je li propisana obveza obračunavanja i plaćanja obveznih doprinosa?

Mora li porezni obveznik prijaviti Poreznoj upravi početak i prestanak obavljanja djelatnosti slobodnog zanimanja?

Obrt je samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti na tržištu sa svrhom ostvarenja dobiti. Vlasnici obrta su obrtnici. Obrtnik je fizička osoba koja obavlja jednu ili više djelatnosti u svoje ime i za svoj račun, a pritom se može koristiti i radom drugih osoba. Obrtnik se može baviti svakom gospodarskom djelatnošću koja nije zabranjena. 

Prema Zakonu o obrtu, obrti mogu biti:

 • slobodni
 • vezani
 • povlašteni

Posjeti mrežnu stranicu Hrvatske obrtničke komore i pronađi odgovore na sljedeća pitanja:

Koji je postupak otvaranja obrta i koliki su troškovi?

Zašto otvoriti obrt, a ne trgovačko društvo?

Obrtnici se mogu odlučiti hoće li biti obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak. Većina ih se odlučuje biti obveznicima poreza na dohodak. Za utvrđivanje dohotka vode jednostavno knjigovodstvo evidentiranjem poslovnih promjena, po načelu blagajne, u Knjizi primitaka i izdataka. Poslovni primitci i poslovni izdatci bilježe se kronološkim redom, a mogu biti primljeni/izdani: u gotovini, na transakcijski račun ili u naravi.