Računalo i njegovi dijelovi

Što je računalo?

Život je danas nezamisliv bez računala. Koristimo ih za pregledavanje mrežnih stranica, zabavu, online kupovinu, izradu i ispisivanje dokumenata, uređivanje fotografija …

RAČUNALO je elektronički uređaj koji prema našim uputama rješava razne zadatke.

Vrste računala

Osobna računala

Poslužiteljska računala

  • računala koja mogu obavljati veliki broj radnji u jedinici vremena
  • istovremeno im može pristupiti više korisnika
  • nikad se ne gase

Dijelovi računala

Računalo se sastoji od raznih uređaja: monitor, miš, tipkovnica, kućište, tvrdi disk, radna memorija, zvučnici.

Računalnu opremu dijelimo na:

Sklopovsku opremu (hardver) – dijelovi računala koje možemo vidjeti i dotaknuti
Programsku opremu (softver) – programi koji daju upute za rad računalu

Sklopovlje računala

Sklopovsku opremu dijelimo u tri kategorije:

Ulazne jedinice – uređaji koji omogućuju unos podataka u računalo

Središnja jedinica – svi dijelovi koji omogućuju rad računala, a nalaze se u kućištu

Spremnike dijelimo na:

Središnji spremnik - glavni spremnik računala

Pomoćne spremnike - omogućuju trajno pohranjivanje podataka te njihov prijenos

Izlazne jedinice – uređaji pomoću kojih vidimo rezultate svoga rada na računalu