Impressum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednici
Vedrana Gregurić
Damir Tadić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Vedrana Gregurić
Nenad Hajdinjak
Milana Jakšić
Boris Počuča
Darko Rakić
Silvana Svetličić
Davor Šokac
Dragan Vlajinić
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
Andrija Gregurić
Tome Kovačević
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Mirjana Gašperov
Ilustratori
Snježana Hladni - naslovne ilustracije
Krešimir Certić Misch - strip
DD3D - 3D grafika
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Damir Crneković
Fotografije
arhiva Profila Klett
Getty images
Shutterstock
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Vedrana Gregurić
Nenad Hajdinjak
Milana Jakšić
Boris Počuča
Darko Rakić
Silvana Svetličić
Davor Šokac
Dragan Vlajinić
Likovno-grafičko oblikovanje
Snježana Hladni
Ilustratori
Snježana Hladni - naslovne ilustracije
Krešimir Certić Misch - strip
DD3D - 3D grafika
Prijelom
Gordana Žagar
Fotografije
arhiva Profila Klett
Getty images
Shutterstock
Nastavni predmet:
Informatika
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
317±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
72,34 kn/9,60 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.