Programski jezik Logo

Što je Logo?

Logo je jednostavan programski jezik koji je namijenjen za učenje programiranja. Vještinu programiranja savladavat ćemo uz pomoć kornjače koja će se prema našim uputama kretati po ekranu i iza sebe ostavljati trag olovkom (crtati).

Pokretanje programa FMSLogo

Dijelovi prozora programa FMSLogo

Naredbe

Upute po kojima se kornjača kreće po ekranu nazivamo naredbe.

Osnovne naredbe u programskom jeziku Logo su:

FD broj - kornjača se pomiče naprijed za zadani broj koraka

BK broj - kornjača se pomiče zadani broj koraka unazad

RT broj - kornjača se okreće u desnu stranu za zadani broj

LT broj – kornjača se okreće u lijevu stranu za zadani broj

CS - briše se radna površina, a kornjača vraća u početni položaj

PU - kornjača podiže olovku

PD - kornjača spušta olovku

PE – kornjača okreće olovku u položaj za brisanje

PPT – kornjača okreće olovku u položaj za pisanje

Pisanje naredbi

Vježba: crtanje stepenica

Najprije moramo napraviti plan rješavanja problema.

Razmislimo što sve kornjača mora napraviti kako bi nacrtala stepenice, a nakon toga napišemo naredbe. Duljine crtica su 50.

1. naprijed za 50 koraka    fd 50 

2. okret udesno za 90o     rt 90 

3. naprijed za 50 koraka     fd 50  

4. okret ulijevo za 90    lt 90

5. naprijed za 50 koraka     fd 50

6. okret udesno za 90    rt 90

7. naprijed za 50 koraka     fd 50

8. okret ulijevo za 90    lt 90

9. naprijed za 50 koraka     fd 50

10. okret udesno za 90    rt 90

11. naprijed za 50 koraka     fd 50

12. okret ulijevo za 90    lt 90

13. naprijed za 50 koraka     fd 50

14. okret udesno za 90     rt 90

15. naprijed za 50 koraka     fd 50

16. okret ulijevo za 90     lt 90

17. naprijed za 50 koraka     fd 50

18. okret udesno za 90o     rt 90

19. naprijed za 50 koraka     fd 50

Crtanje likova

Upisivanjem osnovnih naredbi možemo nacrtati geometrijske likove.


Nacrtat ćemo kvadrat s duljinom stranice 100. Prvo napišemo korake rješavanja, a nakon toga naredbe.

1. napraviti 100 koraka naprijed

2. okrenuti se udesno za 90o

3. napraviti 100 koraka naprijed

4. okrenuti se udesno za 90o

5. napraviti 100 koraka naprijed

6. okrenuti se udesno za 90o

7. napraviti 100 koraka naprijed

Korake sada napišemo kao naredbe u programu Logo.

Određivanje kuta zakreta

Kvadrat smo lako nacrtali jer su mu svi kutevi jednaki (90o).  Ako želimo nacrtati neki drugi mnogokut, moramo odrediti vanjski kut za koji se kornjača treba zakrenuti. U tome će nam pomoći jedno matematičko pravilo.

Za lik od n stranica vrijedi:

α =360o/n

Nacrtajmo sada trokut duljine stranice 150.

U programskom jeziku Logo možemo koristiti i matematičke operacije (kada na primjer nismo sigurni koliki je kut zakreta).

Operator Operacija 
 + zbrajanje
 - oduzimanje
 * množenje
 / dijeljenje

Nacrtajmo peterokut duljine stranice 120. Koristit ćemo matematičko pravilo za određivanje kuta zakreta koje smo naučili.

Ponavljanje naredbi

Vidimo da se neke naredbe ponavljaju. Kako ne bismo morali pisati iste naredbe više puta, koristit ćemo naredbu ponavljanja (REPEAT).

Kada smo crtali trokut, ponavljali smo naredbe FD 150 RT 120 tri puta. Broj ponavljanja naredbi jednak je broju stranica mnogokuta.

Trokut ćemo nacrtati uz pomoć naredbe REPEAT ako u naredbeni redak upišemo:

REPEAT  3 [FD 150 RT 120]

Uglate zagrade dobit ćemo ako istovremeno pritisnemo tipke:

[ - AltGr+F

] - AltGr+G

Vježba: Nacrtaj šesterokut i deseterokut duljine stranica 100 koristeći naredbu ponavljanja.

Likovi u boji

Kornjača može crtati i olovkama različitih boja. Naredba kojom kornjači naređujemo da uzme olovku u boji je:

SETPC "naziv boje

Naziv boje mora biti na engleskom jeziku.

Nacrtat ćemo plavi šesterokut s duljinom stranice 110.

Ispuna likova bojom

Nacrtane likove možemo ispuniti bojom. Kada želimo obojati lik, kornjača se mora nalaziti unutar tog lika.

Nacrtat ćemo kvadrat plavom olovkom i ispuniti ga žutom bojom.

Koraci za ispunu lika bojom:

1. nacrtaj lik

2. pomakni se unutar lika

3. odaberi boju kojom ćeš ispuniti lik (naredba SETFC "naziv boje)

4. ispuni lik bojom (naredba FILL)