Upoznajmo Grke i Grčku

U ovoj ćemo jedinici uz pomoć videozapisa i povijesnog izvora istražiti početke i osnovne informacije o grčkoj civilizaciji.

Izradi umnu mapu na kojoj ćeš prikazati doprinos grčke civilizacije današnjemu svijetu. Pri tome će ti pomoći i sljedeći videozapis:

Polisi

Pažljivo pogledaj videozapis i odgovori na sljedeća pitanja za analizu.

 1. Kako su geografski uvjeti utjecali na grčku civilizaciju?
 2. Što je sve imao svaki polis?
 3. Koji se polist isticao u pomorskoj trgovini?
 4. Zašto je često vladala glad?
 5. Koje su bile posljedice znatne uporabe drveća za brodogradnju?
 6. Koja je država bila najveći suparnik grčkim kolonijama na Sredozemlju?

Filozof Aristotel u djelu Politika ovako opisuje polis:

„Vidimo da je svaki grad-država svojevrsna zajednica, a da je svaka zajednica nastala radi nekakva dobra (jer svak čini sve što čini zato što smatra da je to dobro). Zbog toga je jasno da sve zajednice teže nekomu dobru, a da ponajviše i najvišemu dobru teži ona zajednica koja je najviša i koja obuhvaća sve ostale. To je pak zajednica koja se naziva gradom državom (polis) i gradskom zajednicom. [...] Građaninom nekoga grada nazivamo onoga tko ondje ima pravo sudjelovati u vijećničkoj ili u sudbenoj vlasti, a gradom državom, da ukratko reknem, nazivamo onu množinu takvih koja je dovoljna za samodostatan život.”

 • Kako Aristotel pojašnjava nastanak ljudske zajednice?
 • Tko su građani prema njegovoj zamisli?

Sparta

Pažljivo pogledaj videozapis i odgovori na sljedeća pitanja za analizu.

 • Na čemu se temelji moć Sparte?
 • Opiši odgoj spartanskih mladića.

RAZMISLI Što smo baštinili od grčke civilizacije?

Upoznajmo Grke i Grčku

Uvod

U ovoj ćemo jedinici uz pomoć videozapisa i povijesnog izvora istražiti početke i osnovne informacije o grčkoj civilizaciji.

Izradi umnu mapu na kojoj ćeš prikazati doprinos grčke civilizacije današnjemu svijetu.

Pri tome će ti pomoći i sljedeći videozapis:

Polisi

Filozof Aristotel u djelu Politika ovako opisuje polis:

Vidimo da je svaki grad-država svojevrsna zajednica, a da je svaka zajednica nastala radi nekakva dobra (jer svak čini sve što čini zato što smatra da je to dobro). Zbog toga je jasno da sve zajednice teže nekomu dobru, a da ponajviše i najvišemu dobru teži ona zajednica koja je najviša i koja obuhvaća sve ostale. To je pak zajednica koja se naziva gradom državom (polis) i gradskom zajednicom. (...) Građaninom nekoga grada nazivamo onoga tko ondje ima pravo sudjelovati u vijećničkoj ili u sudbenoj vlasti, a gradom državom, da ukratko reknem, nazivamo onu množinu takvih koja je dovoljna za samodostatan život.

 • Kako Aristotel pojašnjava nastanak ljudske zajednice?
 • Tko su građani prema njegovoj zamisli?

RAZMISLI Što smo baštinili od grčke civilizacije?