Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednik
Miljenko Hajdarović
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Tatjana Bednjanec
Antonija Capan
Miljenko Hajdarović
Manuela Kujundžić
Šime Labor
Vladimir Posavec
Domagoj Švigir
Katarina Lipovac
Recenzentica digitalnog izdanja
Maja Ćutić Gorup
Ilustracije
Stipe Kalajžić
Andrej Uzelac
Branka Hollingsworth
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh, Miljenko Hajdarović
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Mirta Ambruš-Maršić, Helena Povijač, Maša Hrvatin
Fotografije
Arheološki muzej Istra
Arhiva Profila Klett
Getty Images
Hrvatski restauratorski zavod
iStockPhoto
Jacky Jelic
Muzej krapinskih neandertalaca
Muzej vučedolske kulture
Shutterstock
Metropolitan Museum of Art
Video
Medien LB
Twig
3d panorame
360 cities
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Neven Budak
Miljenko Hajdarović
Manuela Kujundžić
Šime Labor
Recenzenti tiskanog izdanja
Tatjana Bednjanec
Tomislav Bogdanović
Višnja Matotek
Ilustracije
Stipe Kalajžić
Andrej Uzelac
Branka Hollingsworth
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Melanija Marjanović
Fotografije
Arheološki muzej Istra
Arhiva Profila Klett
Getty Images
Hrvatski restauratorski zavod
iStockPhoto
Jacky Jelic
Muzej krapinskih neandertalaca
Muzej vučedolske kulture
Shutterstock
Metropolitan Museum of Art
Nastavni predmet:
Povijest
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
454±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
72,34 kn/9,60 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine

2. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.