Reforme braće Grakho

Rimska osvajanja novih teritorija utjecala su na porast razlika u društvu. Javno zemljište preuzimali su veleposjednici. Seljaci koji su obrađivali zemlju zbog male su zarade napuštali zemlju i postajali proleteri. Proleteri nisu posjedovali nikakvu imovinu. To je dovelo i do smanjenja broja rođene djece. Problem propadanja seljaka pokušali su riješiti braća Grakho.

Razmisli kako smanjenje broja djece može utjecati na budućnost države.

Reforme braće Grakho

Braća Grakho potjecali su iz bogate obitelji. Tiberije Grakho je kao pučki tribun 133. g. pr. Kr. zatražio u Senatu podjelu državne zemlje proleterima. Državna zemlja bila je najkvalitetnija i osiguravala je dobar urod. Prijedlog je prihvaćen i zemlja je dodijeljena sirotinji. Takav razvoj događaja nije išao u korist bogatim zemljoposjednicima.

O njegovoj smrti piše Plutarh: … Tiberije se rukom uhvati za glavu hoteći tako dati vidljiv znak o prijetećoj opasnosti... Ali njegovi protivnici, vidjevši to, potrčaše u Senat javljajući da Tiberije traži krunu i da je znak toga doticanje glave rukom. Svi se na to uznemiriše… Ljudi pak iz pratnje senatora donosili su od kuće toljage i batine (...) išli su gore na Tiberija udarajući istovremeno one koji su se sprijeda poredali na njegovu obranu (...) a dok je sam Tiberije bježao (...) posrne i padne medu tijela nekih od onih koji su ležali ispred njega. Dok se dizao, prvi koji ga otvoreno udari u glavu nogom stolice (...) Od ostalih izgiboše preko tri stotine…

Što su bili uzroci napada na Tiberija? Što je bio neposredan povod napada? Koje su bile posljedice?

Idejom o promjeni stanja u Rimu nastavio se baviti njegov brat Gaj Grakho. Predložio je zakone o osnivanju kolonija za siromašne. Jednu takvu predlagao je na području Kartage. Bogati Rimljani nisu se slagali s tim promjenama. Optužili su Gaja da postupa suprotno potrebama rimskoga naroda. Zbog toga je 121. g. pr. Kr. izgubio položaj pučkoga tribuna. Gaj i njegovi pristaše također su ubijeni i bačeni u Tiber.

Ocijeni reforme braće Grakho.

Populari i optimati

Zbivanja u Rimu podijelila su stanovništvo na dvije političke stranke. Najbogatiji Rimljani činili su stranku optimata, a niži slojevi i proleteri stranku populara. Optimati su se zalagali za očuvanje trenutnoga stanja, dok su populari zahtijevali korjenite promjene i agrarnu reformu. Pokušaj reformi okončan je pobjedom optimata.

Reforme braće Grakho

Uvod

Rimska osvajanja novih teritorija utjecala su na porast razlika u društvu. Javno zemljište preuzimali su veleposjednici. Seljaci koji su obrađivali zemlju zbog male su zarade napuštali zemlju i postajali proleteri. Proleteri nisu posjedovali nikakvu imovinu. To je dovelo i do smanjenja broja rođene djece. Problem propadanja seljaka pokušali su riješiti braća Grakho.

Razmisli kako smanjenje broja djece može utjecati na budućnost države.

Reforme braće Grakho

Braća Grakho potjecali su iz bogate obitelji. Tiberije Grakho je kao pučki tribun 133. g. pr. Kr. zatražio u Senatu podjelu državne zemlje proleterima. Državna zemlja bila je najkvalitetnija i osiguravala je dobar urod. Prijedlog je prihvaćen i zemlja je dodijeljena sirotinji. Takav razvoj događaja nije išao u korist bogatim zemljoposjednicima.

O njegovoj smrti piše Plutarh: … Tiberije se rukom uhvati za glavu hoteći tako dati vidljiv znak o prijetećoj opasnosti... Ali njegovi protivnici, vidjevši to, potrčaše u Senat javljajući da Tiberije traži krunu i da je znak toga doticanje glave rukom. Svi se na to uznemiriše… Ljudi pak iz pratnje senatora donosili su od kuće toljage i batine (...) išli su gore na Tiberija udarajući istovremeno one koji su se sprijeda poredali na njegovu obranu (...) a dok je sam Tiberije bježao (...) posrne i padne medu tijela nekih od onih koji su ležali ispred njega. Dok se dizao, prvi koji ga otvoreno udari u glavu nogom stolice (...) Od ostalih izgiboše preko tri stotine…

Što su bili uzroci napada na Tiberija? Što je bio neposredan povod napada? Koje su bile posljedice?

Idejom o promjeni stanja u Rimu nastavio se baviti njegov brat Gaj Grakho. Predložio je zakone o osnivanju kolonija za siromašne. Jednu takvu predlagao je na području Kartage. Bogati Rimljani nisu se slagali s tim promjenama. Optužili su Gaja da postupa suprotno potrebama rimskoga naroda. Zbog toga je 121. g. pr. Kr. izgubio položaj pučkoga tribuna. Gaj i njegovi pristaše također su ubijeni i bačeni u Tiber.

Ocijeni reforme braće Grakho.

Populari i optimati

Zbivanja u Rimu podijelila su stanovništvo na dvije političke stranke. Najbogatiji Rimljani činili su stranku optimata, a niži slojevi i proleteri stranku populara. Optimati su se zalagali za očuvanje trenutnoga stanja, dok su populari zahtijevali korjenite promjene i agrarnu reformu. Pokušaj reformi okončan je pobjedom optimata.