Biti rimski car

Carevi su vladali rimskom državom više od 400 godina. Njihova vladavina tijekom toga vremena nije uvijek bila ista. U ovoj jedinici na primjerima istražuješ tko su bili i kako su vladali rimski carevi.

Kakva je moć cara?

Oktavijan je uz dozvolu Senata preuzeo glavnu ulogu u rimskoj državi. Bio je princeps, što je značilo prvi građanin u državi. Nešto poslije taj je naslov upotpunjen i glasio je princeps senatus – prvi senator. To je značilo da pri vijećanju ima pravo prvi izreći svoje mišljenje. Rijetko se događalo da bi nakon njegova prijedloga netko rekao nešto suprotno. Iz razdoblja trijumvirata zadržao je ovlasti konzula, a to je značilo da upravlja vojskom. Onaj tko je iza sebe imao vojsku nije imao mnogo protivnika, a Oktavijan je pod kontrolom imao 26 legija. Iz toga razdoblja ostala mu je i titula pučkoga tribuna. Na sve to dodan mu je naslov imperatora – vladara. Senat je nakon toga Oktavijanu podario titulu prokonzula na deset godina. Zadaća mu je bila zapovijedati vojskom tamo gdje je trebalo uspostaviti mir. Osim prokonzulske titule dobio je i naziv augustusa – uzvišenoga. Otad Oktavijan nosi naslov August, a njegova se vladavina naziva augustovo doba. Uz vojne titule i naslove pučkoga tribuna August je prihvatio titulu pontifex maximus – vrhovni svećenik. Tako je zapravo imao sve ovlasti u svojim rukama.

Uz sve titule koje je nosio i dužnosti koje je obavljao car nije imao previše vremena za odmor. Slušao je izvještaje iz svih dijelova Carstva, donosio odluke i zakone te često sudjelovao u ratovim uz legije. Uz upravljanje državom preko savjetnika, vojske i guvernera pokrajina glavna careva zadaća bila je čuvanje vlasti. Uvijek je postojala mogućnost da se netko novi želi dočepati prijestolja. Od prvih 12 careva samo četvorica ih je umrla prirodnom smrću.

Pretorijanska garda

Povjesničar Vladimir Posavec piše: Carsku pretorijansku gardu ustrojio je car August. Sastojala se od 9 pretorijanskih kohorti i brojila oko 4500 pretorijanaca. (...) Služba pretorijanaca trajala je 16 godina i uglavnom je obavljana u gradu Rimu. Plaća pretorijanaca bila je triput veća od plaće legionara. Uloga pretorijanske garde ubrzo se pokazala presudnom u svim zbivanjima vezanima za osobu cara, njegovu politiku i političke krize, posebice prilikom smjena vlasti. Moć pretorijanaca proizlazila je iz činjenice da su pretorijanske kohorte bile jedine naoružane vojne postrojbe u Italiji. U slučaju posebne potrebe car ih je mogao povesti sa sobom i u vojni pohod...

Odgovori na pitanja. Tko su bili pretorijanci? Zašto su oni bili važni za održavanje carske moći?

Biti rimski car

Uvod

Carevi su vladali rimskom državom više od 400 godina. Njihova vladavina tijekom toga vremena nije uvijek bila ista. U ovoj jedinici na primjerima istražuješ tko su bili i kako su vladali rimski carevi.

Kakva je moć cara?

Oktavijan je uz dozvolu Senata preuzeo glavnu ulogu u rimskoj državi. Bio je princeps, što je značilo prvi građanin u državi. Nešto poslije taj je naslov upotpunjen i glasio je princeps senatus – prvi senator. To je značilo da pri vijećanju ima pravo prvi izreći svoje mišljenje. Rijetko se događalo da bi nakon njegova prijedloga netko rekao nešto suprotno. Iz razdoblja trijumvirata zadržao je ovlasti konzula, a to je značilo da upravlja vojskom. Onaj tko je iza sebe imao vojsku nije imao mnogo protivnika, a Oktavijan je pod kontrolom imao 26 legija. Iz toga razdoblja ostala mu je i titula pučkoga tribuna. Na sve to dodan mu je naslov imperatora – vladara. Senat je nakon toga Oktavijanu podario titulu prokonzula na deset godina. Zadaća mu je bila zapovijedati vojskom tamo gdje je trebalo uspostaviti mir. Osim prokonzulske titule dobio je i naziv augustusa – uzvišenoga. Otad Oktavijan nosi naslov August, a njegova se vladavina naziva augustovo doba. Uz vojne titule i naslove pučkoga tribuna August je prihvatio titulu pontifex maximus – vrhovni svećenik. Tako je zapravo imao sve ovlasti u svojim rukama.

Uz sve titule koje je nosio i dužnosti koje je obavljao car nije imao previše vremena za odmor. Slušao je izvještaje iz svih dijelova Carstva, donosio odluke i zakone te često sudjelovao u ratovim uz legije. Uz upravljanje državom preko savjetnika, vojske i guvernera pokrajina glavna careva zadaća bila je čuvanje vlasti. Uvijek je postojala mogućnost da se netko novi želi dočepati prijestolja. Od prvih 12 careva samo četvorica ih je umrla prirodnom smrću.

Pretorijanska garda

Povjesničar Vladimir Posavec piše: Carsku pretorijansku gardu ustrojio je car August. Sastojala se od 9 pretorijanskih kohorti i brojila oko 4500 pretorijanaca. (...) Služba pretorijanaca trajala je 16 godina i uglavnom je obavljana u gradu Rimu. Plaća pretorijanaca bila je triput veća od plaće legionara. Uloga pretorijanske garde ubrzo se pokazala presudnom u svim zbivanjima vezanima za osobu cara, njegovu politiku i političke krize, posebice prilikom smjena vlasti. Moć pretorijanaca proizlazila je iz činjenice da su pretorijanske kohorte bile jedine naoružane vojne postrojbe u Italiji. U slučaju posebne potrebe car ih je mogao povesti sa sobom i u vojni pohod...

Odgovori na pitanja. Tko su bili pretorijanci? Zašto su oni bili važni za održavanje carske moći?