Lumbardska psefizma

U zagrebačkom Arheološkom muzeju čuvaju se ostatci vrlo vrijednoga ostatka prošlosti koji svjedoči o grčkoj kolonizaciji naše jadranske obale. U ovoj ćemo jedinici istražiti o čemu se zapravo radi.

Odlomke kamene stele pronašao je Lumbarđanin Božo Kršinić 1877. godine na vrhu brežuljka Koludrt na otoku Korčuli.

Pažljivim istraživanjem natpisa na grčkome jeziku zaključeno je da se radi o odluci ( o osnivanju kolonije.

Premda cijeli tekst nije dostupan, istraživači su dijelove preveli, a ostalo nadopunili pretpostavkama na temelju drugih sličnih povijesnih dokumenata. Takav tekst glasi:

Neka je sa srećom.
Za   Praksidama [Mahaneja mjeseca utvrđen je ugovor o osnivanju naseobine između] Isejaca te Pila i njegova sina Daza. Ovo [su osnivači naseobine ugovorili] i narod odlučio: da oni koji su prvi [zauzeli zemlju] i obzidali grad dobiju posebno zemljište za gradnju kuće unutar utvrđenoga grada, posebno s dijelom, a od zemlje koja je [izvan grada] da isti dobiju odvojeno prvi ždrijeb obradive zemlje od tri pletra, a da ostale dijelove; da se zapiše [kakav je ždrijeb i kakav dio] svaki dobio; u trajnom posjedu neka bude njima i [njihovim potomcima] jedan   i pol po svakome; kasniji doseljenici neka dobiju od [neraspodijeljene zemlje u polju] četiri i pol pletra; da se [vlasti zakunu da neće nikad] ni grad ni zemlju ponovno dijeliti; ako netko od vladajućih nešto predloži ili se pak netko složi protiv ove [psefizme, taj neka potpadne pod   ,] a imetak njegov nek postane narodnim vlasništvom; nekažnjen nek ostane [onaj koji ga ubije]...
Ovi su dobili zemlju i obzidali grad:
Dimani Hili Pamfili

Razmisli što se iz Lumbardske psefizme ne može doznati o osnivanju kolonije. Kada je osnovana? Možemo li na temelju interpretacije samo pronađenih dijelova dobiti potpunu sliku o osnivanju kolonije? Kako znanstvenici donose pretpostavke o ostatku sadržaja?

Lumbardska psefizma

U zagrebačkom Arheološkom muzeju čuvaju se ostatci vrlo vrijednoga ostatka prošlosti koji svjedoči o grčkoj kolonizaciji naše jadranske obale. U ovoj ćemo jedinici istražiti o čemu se zapravo radi.

Odlomke kamene stele pronašao je Lumbarđanin Božo Kršinić 1877. godine na vrhu brežuljka Koludrt na otoku Korčuli.

Pažljivim istraživanjem natpisa na grčkome jeziku zaključeno je da se radi o odluci ( o osnivanju kolonije.

Premda cijeli tekst nije dostupan, istraživači su dijelove preveli, a ostalo nadopunili pretpostavkama na temelju drugih sličnih povijesnih dokumenata. Takav tekst glasi:

Neka je sa srećom.
Za   Praksidama [Mahaneja mjeseca utvrđen je ugovor o osnivanju naseobine između] Isejaca te Pila i njegova sina Daza. Ovo [su osnivači naseobine ugovorili] i narod odlučio: da oni koji su prvi [zauzeli zemlju] i obzidali grad dobiju posebno zemljište za gradnju kuće unutar utvrđenoga grada, posebno s dijelom, a od zemlje koja je [izvan grada] da isti dobiju odvojeno prvi ždrijeb obradive zemlje od tri pletra, a da ostale dijelove; da se zapiše [kakav je ždrijeb i kakav dio] svaki dobio; u trajnom posjedu neka bude njima i [njihovim potomcima] jedan   i pol po svakome; kasniji doseljenici neka dobiju od [neraspodijeljene zemlje u polju] četiri i pol pletra; da se [vlasti zakunu da neće nikad] ni grad ni zemlju ponovno dijeliti; ako netko od vladajućih nešto predloži ili se pak netko složi protiv ove [psefizme, taj neka potpadne pod   ,] a imetak njegov nek postane narodnim vlasništvom; nekažnjen nek ostane [onaj koji ga ubije]...
Ovi su dobili zemlju i obzidali grad:
Dimani Hili Pamfili

Razmisli što se iz Lumbardske psefizme ne može doznati o osnivanju kolonije. Kada je osnovana? Možemo li na temelju interpretacije samo pronađenih dijelova dobiti potpunu sliku o osnivanju kolonije? Kako znanstvenici donose pretpostavke o ostatku sadržaja?

Na stranicama HRT-a pogledaj vijest o pronalasku novoga dijela psefizme u ljeto 2018. godine.