Registracija/Prijava

Kako se registriraju učenici?

Kako se registriraju učitelji?

Registracija korisničkog računa: Učitelj

Kako se registriraju roditelji/skrbnici/odgajatelji?

Registracija korisničkog računa: Roditelj/Skrbnik/Odgajatelj