Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Izrada i oblikovanje digitalnog sadržaja
Željka Budimlić
Lektorica
Klara Šarčević
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Hrvoje Mandić
Željka Budimlić
Video
Profil Klett
Music by: Bensound.com/royalty-free-music
Fotografije
arhiva Profil-Klett-a
1. izdanje, 2022. Zagreb
© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.