Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Ružica Ambruš-Kiš
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Ružica Ambruš-Kiš
Jana Bosanac
Kristina Lučić Andrijanić
Snježana Stojaković
Zrinka Šimunović
Tomislav Seletković
Romana Borš Mačak
Lektorica digitalnog izdanja
Anita Poslon, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Maša Hrvatin
Kristina Prgomet
Video
Getty Images, Science Photo Library, Twig, You Tube
Fotografije
GettyImages, iStock, Shutterstock, Vidoslav Bagur, Arhiva Profila
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Ružica Ambruš-Kiš
Nikolina Matoš
Snježana Stojaković
Zrinka Šimunović
Tomislav Seletković
Recenzentice tiskanog izdanja
Deniza Gjini
Višnja Klobučar
Kristina Benko Markovica
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Anita Poslon, prof.
Notni zapis
Danijel Legin
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Marina Hrupec Studio 2M
Prijelom tiskanog izdanja
D.Point / Kreativna agencija
Naslovnica
Studio 2M
Fotografije
GettyImages, iStock, Shutterstock, Vidoslav Bagur, Arhiva Profila
Nastavni predmet:
Glazbena kultura
Razred:
6. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
220±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
35,76 kn/4,75 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2020. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.