Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autorice
Slavica Kovač
Mirjana Jukić

Izvršna urednica
Ivona Despot

Recenzenti
dr. sc. Karol Visinko
Viktorija Lokas
Jasminka Možgon-Jarić

Lektorica
Meri Farac Jemrić

Grafička urednica
Marija Friščić

Ilustracije i fotografije
Maja Biondić
Davorin Švaner
Hana Tintor
Ena Vladika
www.shutterstock.com
www.freepik.com

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Marija Friščić

Tisak
Printera Grupa d. o. o.

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Zvonko NovoselNina Violić i Zvonko Zečević (glumci)
Tomislav Baran i Jelena Buljan (spikeri)
Nikolina Prkačin (studentica glume, ADU)
Lav Novosel (gimnazijalac)
Adam Žvigač (tonski snimatelj)
Emir Bešić (producent)

IZZI digitalne lekcije
Marcela Kučeković (autorica redovnih i inkluzivnih lekcija)
Martina Valec-Rebić (urednica redovnih lekcija)
Jasminka Možgon-Jarić (urednica inkluzivnih lekcija)

Autori dodatnih digitalnih sadržaja
Irena Boćkai, Ana Brčić Bauer, Petra Brnardić, Zrinka Dodig,
Melita Horvatek Forjan, Marija Friščić, Nataša 
Jakob,
Ana Katulić, Anita Kiš, Ana Lisica, Roko Nakić, Marin Pavičić,
Davorin Švaner – Budla Creative, Martina T
unuković,
Ena Vladika, Marina Zlatarić

ISBN 978-953-355-292-7
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne
knjižnice u Zagrebu pod brojem 
001035405.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje pod
brojem Klasa: 602-09/19-03/00090, 
Urbroj: 533-06-19-0002,
od 7. lipnja 2019. za uvrštavanje u Katalog odobrenih udžbenika
za šk. god. 
2019./2020.

© Naklada Ljevak, Zagreb, 2019.
Hvala što bez pisanog dopuštenja nakladnika ne kopirate, reproducirate
ili na bilo koji drugi način ne kršite 
autorska prava

 

bicro