Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda


Autorice
Mirjana Jukić 
Slavica Kovač 
Iverka Kraševac 
Dubravka Težak 
Martina Tunuković 
Martina Valec-Rebić

Odabir tekstova
Dubravka Težak

Stručna suradnica
Meri Farac Jemrić

Izvršna urednica
Ivona Despot

Recenzenti
prof. dr. sc. Diana Zalar
Mila Galić
Ana Lisica

Lektura i korektura
Meri Farac Jemrić

Kontrolno čitanje
Irena Boćkai

Grafička urednica
Mia Klemenčić

Ilustracije
Davorin Švaner
Ena Vladika
Maja Biondić
Veronika Kovač
Petra Brnardić
www.freepik.com
www.shutterstock.com
www.unsplash.com

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Mia Klemenčić

Tisak
Printera Grupa

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Zvonko Novosel, Nina Violić i Zvonko Zečević (glumci)
Tomislav Baran i Jelena Buljan (spikeri)
Nikolina Prkačin (studentica glume, ADU)
Lav Novosel (gimnazijalac)
Adam Žvigač (tonski snimatelj)
Emir Bešić (producent)

IZZI digitalne lekcije
Višnja Poropat (autorica redovnih lekcija)
Martina Tunuković (autorica i urednica redovnih lekcija)
Suzana Ruško (autorica inkluzivnih lekcija)
Jasminka Možgon-Jarić (urednica inkluzivnih lekcija)

Autori dodatnih digitalnih sadržaja
Ana Lisica, Ana Brčić Bauer, Melita Horvatek Forjan, Nataša Jakob,
Marina Zlatarić, Zrinka Dodig, Anita Kiš, Martina Tunuković
Irena Boćkai (ideje, scenarij za animacije)
Davorin Švaner (ilustracija, animacija)
Ena Vladika (ilustracija)
Ivana Guljašević (ilustracija)
Petra Brnardić (ilustracija)
Lorena Matić (ilustracija)
Maja Biondić (ilustracija)
Veronika Kovač (ilustracija)

ISBN 978-953-355-295-8
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001035273.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izdalo je Rješenje pod brojem Klasa: 602-09/19-03/00090 , Urbroj: 533-06-19-0002,
od 7. lipnja 2019. za uvrštavanje u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2019./2020.

© Naklada Ljevak, Zagreb 2019.
Hvala što bez pisanog dopuštenja nakladnika ne kopirate, reproducirate ili na bilo koji drugi način ne kršite autorska prava

 

bicro