Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autorice
Slavica Kovač
Mirjana Jukić

Izvršna urednica
Ivona Despot

Jezična savjetnica
Meri Farac Jemrić

Recenzenti
dr. sc. Karol Visinko
Jasminka Možgon Jarić
Divna Šušić

Lektorica
Meri Farac Jemrić

Grafička urednica
Marija Friščić

Ilustracije i fotografije
Ivana Guljašević
Dora Kralik
Kristina Penava
Davorin Švaner
Ena Vladika
Martin Zalar
www.shutterstock.com
www.freepik.com

Grafičko oblikovanje i priprema za tisak
Marija Friščić

Tisak
Printera Grupa d. o. o.

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Zvonko NovoselVesna Tominac Matačić i Ivan Đuričić (glumci)
Tomislav Baran i Jelena Buljan (spikeri)
Adam Žvigač (tonski snimatelj)
Emir Bešić (producent)

IZZI digitalne lekcije
Ivančica Sudinec (autorica redovnih i inkluzivnih lekcija)
Martina Valec-Rebić (urednica redovnih lekcija)
Jasminka Možgon-Jarić (urednica inkluzivnih lekcija)

Autori dodatnih digitalnih sadržaja
Marin Pavičić
Martina Valec-Rebić
Martina Tunuković

Videozapisi
Marina Novak i Martina Perić (urednice)
Irena Boćkai (ideje, scenarij za animacije)
Petra BrnardićMarija FriščićMia KlemenčićGoran Radosavljević (grafičko oblikovanje)
Davorin Švaner – Budla Creative (animacije)

ISBN 978-953-355-409-9
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001064632.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja izdalo je Rješenje pod brojem Klasa: UP/I-602-09/20-03/00056, Urbroj: 533-06-20-0002,
od 30. travnja 
2020. za uvrštavanje u Katalog odobrenih udžbenika za šk. god. 2020./2021.

© Naklada Ljevak, Zagreb, 2020.

Hvala što bez pisanog dopuštenja nakladnika ne kopirate, reproducirate ili na bilo koji drugi način ne kršite autorska prava.

 

bicro