Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autori
Ante Bežen
Marija Turk Sakač 
Sanja Minarik 
Gordana Vuglec

Suradnice
Ela Ivanišević 
Zrinka Kelečić 
Marija Krpan 
Gordana Miota Plešnik

Urednik
Ante Bežen

Recenzenti
prof. dr. sc. Siniša Reberski
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Suzana Krznarić

Ilustracije
Ivana Guljašević

Grafičko oblikovanje i prijelom
Lucija Gudek
Ana Pojatina

Tisak
Printera grupa d.o.o.

IZZI digitalne lekcije
Sonja Nekić 
Marija Turk Sakač

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Zvonko NovoselTomislav BaranJelena Buljan
Višnja Poropat (izvođači)
Adam Žvigač (tonski snimatelj)
Emir Bešić (producent)

CJELINA: ISBN 978-953-355-274-3
1. SVEZAK: ISBN 978-953-355-271-2
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001034903

 

bicro