Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autori
Ante Bežen
Marija Turk Sakač
Sanja Minarik
Gordana Vuglec

Suradnice
Ela Ivanišević
Zrinka Kelečić
Marija Krpan
Gordana Miota Plešnik

Urednik i lektor
Ante Bežen

Recenzenti
prof. dr. sc. Siniša Reberski
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Suzana Krznarić

Ilustracije
Ivana Guljašević
Petra Brnardić
Shutterstock

Grafičko oblikovanje i prijelom
Lucija Gudek
Ana Pojatina
Goran Radosavljević

Tisak
Printera grupa d.o.o.

IZZI digitalne lekcije
Sonja Nekić 
Marija Turk Sakač

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Zvonko NovoselTomislav BaranJelena Buljan i 
Višnja Poropat (izvođači)
Adam Žvigač (tonski snimatelj)
Emir Bešić (producent)

CJELINA: ISBN 978-953-355-274-3
2. SVEZAK: ISBN 978-953-355-272-9
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001034906

 

bicro