Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autorice
Ante Bežen
Marija Turk Sakač
Gordana Vuglec
Gordana Miota Plešnik

Suradnice
Ranka Matusinović
Viktorija Nevistić

Urednik i lektor
Ante Bežen

Izvršna urednica
Ivona Despot

Recenzenti
prof. dr. sc. Siniša Reberski
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Marija Krpan

Ilustracije
Ivana Guljašević
Petra Brnardić
Shutterstock
Freepik

Grafičko oblikovanje i prijelom
Kristina Ivanković
Goran Radosavljević

Izzi digitalne lekcije
Lidija Matić

Zvučni zapisi i govorne vrednote
Marina Zlatarić (urednica)
Tomislav Baran, Zvonko Novosel, Jelena Buljan, Višnja Poropat (izvođači)
Emir Bešić (produkcija: E-Base Entertainment)

Tisak
Printera grupa d.o.o.

CJELINA: ISBN 978-953-355-400-6
1. SVEZAK: ISBN 978-953-355-401-3

 

bicro