Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autorice
Ante Bežen 
Marija Turk Sakač 
Gordana Vuglec 
Gordana Miota Plešnik

Suradnice
Ranka Matusinović 
Viktorija Nevistić

Urednik i lektor
Ante Bežen

Izvršna urednica
Ivona Despot

Recenzenti
prof. dr. sc. Siniša Reberski
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Marija Krpan

Ilustracije
Ivana Guljašević 
Petra Brnardić 
Shutterstock 
Freepik

Grafičko oblikovanje i prijelom
Kristina Ivanković 
Goran Radosavljević

Izzi digitalne lekcije
Lidija Matić

Zvučni zapisi i govorne vrednote 
Marina Zlatarić (urednica) 
Tomislav BaranZvonko NovoselJelena BuljanVišnja Poropat (izvođači) 
Emir Bešić (produkcija: E-Base Entertainment)

Tisak
Printera grupa d.o.o.

CJELINA: ISBN 978-953-355-400-6
2. SVEZAK: ISBN 978-953-355-402-0

 

bicro