Impresum

Impresum tiskanoga izdanja udžbenika:

Za nakladnika
Ivana Ljevak Lebeda

Autorice
Ante Bežen 
Marija Turk Sakač 
Gordana Vuglec 
Gordana Miota Plešnik

Suradnice
Lidija Matić
Vesna Orešković

Urednik i lektor
Ante Bežen

Izvršna urednica
Ivona Despot

Recenzenti
prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić
Zrinka Kelečić

Ilustracije
Ivana Guljašević 
Petra Brnardić 
Shutterstock 

Grafičko oblikovanje i prijelom
Damir Babić

Izzi digitalne lekcije
Ankica Zelić

Zvučni zapisi i govorne vrednote 
Marina Zlatarić (urednica) 
Tomislav BaranZvonko NovoselJelena BuljanVišnja Poropat (izvođači) 
Emir Bešić (produkcija: E-Base Entertainment)

Tisak
Printera grupa d.o.o.

CJELINA: ISBN 978-953-355-404-4
1. SVEZAK: ISBN 978-953-355-405-1

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne
i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001061680

 

bicro