Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica tiskane knjižice
Franka Palada, prof.
Urednice digitalnog obrazovnog materijala
Franka Palada, prof.
Marta Užarević Vuksan, prof.
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Stručna savjetnica
Snježana Pavić, prof.
Autorica ispitnih zadataka 
Mia Šavrljuga, prof.
Autorice digitalnog materijala
Helena Gustović Ljubić
Gordana Palada
Bojana Palijan
Dajana Vidaković
Recenzentica digitalnog i tiskanog izdanja
Blaženka Barišić Radoš, prof.
Snimanje i obrada zvučnih zapisa
Project 6 studio
Glas
Sheridan Arnett
Daniel Dizdar
Katja Miličić
Andy Tomlinson
Dizajn
Hrvoje Bielen
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Petar Jokić
Marta Užarević Vuksan
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autor tiskanog izdanja
Marinko Uremović
Lektori tiskanog izdanja
Ivana Galić Laslavić, prof.
Andy Tomlinson
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M d.o.o.
Prijelom
Studio 2M d.o.o.
Profil Klett d.o.o.
Fotografije
Shutterstock
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić
Vladimir Obradović
Marko Ćurković

 

Autorsko-urednički tim i izdavačka kuća Profil Klett zahvaljuju Mirti Jelenc, Vidi Lukić i Jasni Pavuni, autoricama Text Banka New Building Bridges 8 te Borki Lekaj Lubina, Gordani Neuhold, Branki Pavlek i Jasni Pavuna, autoricama ispita New Building Bridges 5–8 te Gabrijeli Čorković, Peteru Hopwoodu, Mirni Kurtović i Ivani Škarici Mital, autorima Gaudeamus priručnika, na inspiraciji i pomoći.

1. Izdanje, 2022. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.