PiN Matematika

digitalni obrazovni sadržaj za provjeru postignuća temeljnih znanja i kompetencija učenika osnovne škole iz Matematike
 • Mirela Babić
 • Damir Belavić
 • Alena Dika
 • Milka Fofonjka
 • Sanela Jukić
 • Aleksandra-Maria Vuković
 • Kristina Marinov - autorica sumativnoga vrednovanja
 1. Uvod

  Što sve sadržava digitalna publikacija PiN te kako se njome učinkoviti koristiti, možeš pročitati u ovome dijelu.

 2. A – Brojevi

  Brojevi nas okružuju u svakodnevnome životu. U ovoj cjelini možeš provjeriti znaš li koji brojevi pripadaju kojem skupu brojeva, te kako se računa u skupu prirodnih, cijelih, racionalnih i realnih brojeva.

 3. B – Algebra i funkcije

  U ovoj cjelini možeš ponoviti račnanje s algebarskim izrazima, linearnu jednadžbu s jednom nepoznanicom, kvadratnu jednadžbu, skupove, linarne ovisnosti te proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti.

 4. C – Oblik i prostor

  Ova cjelina sadržava zadatke kojima možeš provjeriti poznaješ li skupove točaka u ravnini i njihova preslikavanja.

 5. D – Mjerenje

  U ovoj cjelini možeš provjeriti poznaješ li mjerne jedinice, mjerljiva obilježja oblika te koordinatni sustav na pravcu i u ravnini.

 6. E – Podatci, statistika i vjerojatnost

  Znaš li prikazati i analizirati podatake, možeš provjeriti u ovoj cjelini.

Test

Sumativno vrednovanje