Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Izvršna STEM urednica
Melita Milić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Mirela Babić
Damir Belavić
Alena Dika
Milka Fofonjka
Sanela Jukić
Aleksandra-Maria Vuković
Kristina Marinov
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
Blaženka Kunac
Nina Redkolis Kalin
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica digitalnog izdanja
Ivana Galić-Laslavić
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Petar Jokić
Fotografije
Shutterstock
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Vesna Draženović Žitko
Iva Golac Jakopović
Goran Stajčić
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Ivana Galić-Laslavić, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Brigita Šanta
Tehnički crteži
Goran Stajčić
Fotografije
Shutterstock
Nastavni predmet:
Matematika
Razred:
5.- 8. razred osnovne škole