PiN Fizika

digitalni obrazovni sadržaj za provjeru postignuća temeljnih znanja i kompetencija učenika osnovne škole iz Fizike
 • Sandro Brljafa - autor digitalnoga dijela
 • Tatjana Lukarić - autor digitalnoga dijela
 • Mateja Golubić - autorica sumativne provjere znanja
 1. Uvod

  Što sve sadržava digitalna publikacija PiN te kako se njome učinkoviti koristiti, možeš pročitati u ovome dijelu.

 2. Ponovi

  U ovome dijelu možeš ponoviti cjelokupno gradivo, podijeljeno na teme:

   • Gibanje
   • Električna struja
   • Unutarnja energija i toplina
   • Energija
   • Sila i međudjelovanje
   • Tijela i tvari.

Sumativno vrednovanje