Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Izvršna STEM urednica
Melita Milić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Sandro Brljafa
Tatjana Lukarić
Mateja Golubić
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
Željko Kutleša
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica digitalnog izdanja
Ivana Galić-Laslavić
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Petar Jokić
Fotografije
Shutterstock
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autor tiskanog izdanja
Vlado Halusek
Lektorica i korektorica tiskanog izdanja
Ivana Galić-Laslavić, prof.
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Brigita Šanta
Tehnički crteži
Sandro Brljafa
Fotografije
Shutterstock
Nastavni predmet:
Fizika
Razred:
7. - 8. razred osnovne škole

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
Klasa: UP/I-602-09/21-03/00001
Urbroj: 533-06-21-0002
Datum: 20. svibnja 2021.

1. Izdanje, 2021. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.