Neobnovljivi i obnovljivi izvori energije

Sunce je od nastanka Zemlje do danas osnovni izvor energije. Sunčevom se energijom svi organizmi koriste za odvijanje svojih životnih procesa - i oni koji su živjeli davno u prošlosti i današnji živući organizmi. Ugibanjem organizama u prošlosti energija nije nestala nego je ostala pohranjena u zemlji. Tijekom dugoga vremenskog razdoblja od ostataka tih organizama su nastali nafta i ugljen, izvori energije kojima se koristimo za vožnju automobila, grijanje i sl. Jesu li količine nafte i ugljena ograničene ili se one mogu obnoviti? 

Ugljen i naftu ubrajamo u neobnovljive izvore energije. Nazivamo ih fosilna goriva jer su nastali od fosila. Fosili su ostatci izumrlih organizama.

Ugljen je čvrsta tvar smeđe do crne boje. Dobro izgara uz oslobađanje energije. Koji se oblici energije dobivaju izgaranjem ugljena? Pri izgaranju nastaju ugljikov(IV) oksid i voda.

Gorenje ugljena

Nafta je tekuća tvar. Sirova je nafta uljasta tekućina zelenosmeđe do crne boje i intenzivnoga mirisa. Njezine su pare lako zapaljive. Preradom sirove nafte u rafinerijama nastaju različite sirovine od kojih su najpoznatiji benzin i dizel. Za što se oni rabe? Zašto naftu nazivamo crnim zlatom?

Posebnim crpkama nafta se crpi iz podzemlja

Iskapanjem ugljena i vađenjem nafte uništavaju se podzemna i nadzemna staništa mnogih organizama. Pri njihovom transportu do potrošača mogu se dogoditi velike nesreće koje se nazivaju havarije. Pritom stradavaju biljne i životinjske vrste te dolazi do onečišćenja prirode.

Obnovljivi izvori energije jesu oni koji se neprestano obnavljaju prirodnim procesima. To su Sunčeva energija, energija vjetra, energija vode, energija biomase, geotermalna energija i biodizel. Prednost je njihova korištenja mnogo manji štetni utjecaj na okoliš u odnosu na fosilna goriva. Njihovom se uporabom u okoliš ne ispuštaju opasni i štetni plinovi. 

Da bi se iskoristila energija vode za dobivanje električne energije, grade se hidroelektrane. Kako utječe izgradnja hidroelektrana na organizme koji žive u vodi?

Energija vjetra s pomoću vjetroelektrane može se pretvoriti u električnu energiju. Vjetroelektrane se grade izvan naselja, na većim nadmorskim visinama na kojima neprestano struji vjetar srednje jakosti.

Biomasa je zajednički naziv za kruta goriva biološkoga podrijetla. To može biti ogrjevno drvo, slama, suncokret, ostatci pri rezidbi voća i izmet životinja. Gorenjem biomase Sunčeva se energija pohranjena u njoj pretvara u toplinsku energiju. Prednost uporabe biomasa jest smanjenje količine otpada koji nastaje u industrijskoj proizvodnji hrane i otpada koji nastaje u kućanstvu. Zašto se biomasa zbog navedenih prednosti ne upotrebljava kao glavni izvor energije?

Pogledaj video i zapiši savjete o štednji energije.

Razmisli i odgovori.

Bi li postojali drugi izvori energije na Zemlji ako bi se Sunce ugasilo? Objasni svoj odgovor.

Navedi prednosti i nedostatke korištenja obnovljivim i neobnovljivim izvorima energije.

Zašto Senj i njegova okolica nisu pogodni za postavljanje vjetroelektrana?

Zašto je danas veća potražnja za energijom nego prije 100 godina?

Ivan je bio gladan i pojeo je bananu koja mu je dala dovoljno energije da napiše domaću zadaću. Počevši od Sunčeve energije, opiši sve pretvorbe energije koje su se morale dogoditi da bi Ivan mogao napisati domaću zadaću.

Neobnovljivi i obnovljivi izvori energije

Energija potječe od Sunca

Neobnovljivi izvori energije: nafta i ugljen

Ugljen i naftu ubrajamo u neobnovljive izvore energije. Nazivamo ih fosilna goriva jer su nastali od fosila. Fosili su ostatci izumrlih organizama.

Gorenje ugljena

Posebnim crpkama nafta se crpi iz podzemlja

Utjecaj korištenja fosilnim gorivom na okoliš

Iskapanjem ugljena i vađenjem nafte uništavaju se podzemna i nadzemna staništa mnogih organizama. Pri njihovom transportu do potrošača mogu se dogoditi velike nesreće koje se nazivaju havarije. Pritom stradavaju biljne i životinjske vrste te dolazi do onečišćenja prirode.

Osim nafte i ugljena, neobnovljivi su izvori energije i zemni (prirodni) plin i nuklearna energija. Zalihe fosilnih goriva brzo se iscrpljuju tako da se u današnje vrijeme nastoji naći nova goriva za njihovu zamjenu.

Obnovljivi izvori energije

Energija vjetra s pomoću vjetroelektrane može se pretvoriti u električnu energiju. Vjetroelektrane se grade izvan naselja, na većim nadmorskim visinama na kojima neprestano struji vjetar srednje jakosti.

Biomasa je zajednički naziv za kruta goriva biološkoga podrijetla. To može biti ogrjevno drvo, slama, suncokret, ostatci pri rezidbi voća i izmet životinja. Gorenjem biomase Sunčeva se energija pohranjena u njoj pretvara u toplinsku energiju. Prednost uporabe biomasa jest smanjenje količine otpada koji nastaje u industrijskoj proizvodnji hrane i otpada koji nastaje u kućanstvu. Zašto se biomasa zbog navedenih prednosti ne upotrebljava kao glavni izvor energije?

Za kraj...

Pogledaj priloženi video kako bi ponovio gradivo o energiji.

Tekst uz video: Energija

Bez nje ništa ne bi bilo moguće. Od Sunca dobivamo dva oblika energije: svjetlosnu i toplinsku. Navečer koristimo električnu energiju za rasvjetu i za uređaje. Dvije su vrste izvora energije – obnovljivi i neobnovljivi. Sunce, vjetar, voda i biljke predstavljaju obnovljive, a ulje, ugljen, prirodni (zemni) plin i atomska energija se troše ukoliko ih pretjerano koristimo i neobnovljivi su izvori energije. Zato je važno razumno koristiti energiju i njezine izvore. Ako izlazite iz sobe na dulje od 5 minuta, ugasite svijetlo. Kad je sunčan dan, razmaknite zavjese. Koristite štedne žarulje. Ugasite televizor ako ne gledate. Smanjite grijanje i radije se toplo obucite. Kad je vruće, koristite ventilator. Kad ne koristite računalo, igraće konzole i radio, iskopčajte ih iz utičnice. 

Kad napunite mobitel, iskopčajte i njega jer nastavlja koristiti energiju dok god je uključen u struju. Voda je dragocjena. Zato se umjesto kupanja u kadi radije istuširajte. Dok četkate zube, zatvorite slavinu. Ukoliko slavina nije ispravna i voda kaplje, svakih 30 minuta se potroši oko pola litre vode. Perite odjeću na niskim temperaturama i sušite na zraku umjesto u sušilici. Zatvarajte vrata frižidera i nikad u njega ne stavljajte vruću hranu. Kupujte uređaje koji su manji potrošači energije. Prepoznat ćete ih po oznaci „energy star“. Umjesto vožnje auta, vozite bicikl. Biti odgovoran znači činiti male stvari. Na primjer, koristite obje stranice papira, a ukoliko možete, iskoristite ambalažu ponovno umjesto da je bacite. Svi ovi savjeti neće pomoći uštedjeti samo energiju. Uštedjet ćete i novac. (Zapamtite! Ako ste završili s korištenjem računala, ugasite ga.)

Za domaću zadaću...

Na temelju videa koji si pogledao izradi plan štednje energije s ukućanima.