Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Vida Bilogrević Gatolin
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Vida Bilogrević Gatolin
Biljana Agić
Tamara Banović
Andreja Dorić
Ana Lopac Groš
Ana Kodžoman
Viviana Kozina
Ivana Mareković
Jasmina Šilić
Sunčana Mumelaš
Vedran Balta
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Kristina Prgomet
Video
Getty Images
Science Photo Library
Twig
Tigtag Junior
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Science Photo Library
Getty Images
ITU Pictures from Geneva, Switzerland [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)]
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Biljana Agić
Tamara Banović
Ana Lopac Groš
Recenzenti
mr. sc. Zrinka Pongrac Štimac
dr. sc. Damir Sirovina
Marijana Žderić, prof.
Stručni suradnici
Jasmina Šilić, prof.
Emir Agić, prof.
Lektorica
Anita Poslon, prof.
Likovno-grafičko uređivanje
Studio 2M, Zagreb
Prijelom
Studio 2M, Zagreb
Fotografije
Getty/Guliver
Shutterstock
iStock
Aquatika
Nastavni predmet:
Priroda
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
262±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
54,26 kn/7,20 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.