Voda u prirodi

97 % od ukupne količine vode na Zemlji su mora i oceani. 

Svega 3 % na Zemlji čine slatke vode. 

Najmanje je vode za piće.

Sve u prirodi neprestano kruži, pa tako i voda. Sunce zagrijava Zemlju te voda iz tla i iz vodenih površina hlapi, odnosno prelazi u plinovito stanje - vodenu paru. Vodena para nastala hlapljenjem jest čista voda koja ne sadrži otopljene tvari i ona se uglavnom diže u visoke slojeve atmosfere, u oblake. Tamo se hladi i prelazi u tekuće stanje. Prijelaz iz plinovitoga u tekuće stanje naziva se kondenzacija. Kad oblaci otežaju, ta se voda ponovno u obliku padalina (kiša, tuča ili snijeg) vraća na Zemlju.

Izvedi pokus. Uzmi manju sobnu biljku i zalij je. Zatim zemlju pokrij aluminijskom folijom, a posudu sa zemljom i sobnom biljkom stavi u prozirnu vrećicu koju ćeš zatvoriti gumicom. Nakon 2 sata promotri ima li kakvih promjena na stijenkama vrećice. Na kraju biljku izvadi iz vrećice.

Ukoliko su se na stijenkama pojavile kapljice vode, dokazao si proces transpiracije. Naime, tim procesom biljka kroz puči izlučuje višak vode u obliku vodene pare. Kojim procesom voda iz plinovitog prelazi u tekuće stanje koje uočavaš na stijenkama vrećice?

No, kako voda dospije u biljku? Zahvaljujući korijenu, voda ulazi u biljku i putuje sitnim cjevčicama (provodnim žilama) do stabljike i listova. Ta se pojava zove kapilarnost.

Ubrzani rast broja stanovnika i napredak u razvoju industrije imaju za posljedicu i posredno ili neposredno onečićenje vodotokova. Što znači posredno, a što neposredno? Pogledaj galeriju fotografija i zapiši u bilježnicu na koje sve načine čovjek onečišćuje vode na Zemlji.

Vrlo je važno očuvati zalihe pitke vode, ali i vodena staništa diljem svijeta.

Bioindikatori su organizmi koji svojom prisutnošću na nekome staništu ukazuju kakve su značajke toga staništa. Postoje organizmi koji su jako osjetljivi na onečišćenja. Takve organizme nazivamo bioindikatorima čistih voda. U Jadranskome moru takva je vrsta alga jadranski bračić, a bioindikatori čiste slatke vode jesu potočna pastrva i riječni rak. Ako je u moru prisutna morska salata, ona predstavlja bioindikator onečišćenoga mora.

Razmisli i odgovori.

Objasni značenje sljedeće rečenice: „Ti danas piješ vodu koju su nekada davno pili dinosauri.”

Opiši kako biljke sudjeluju u kruženju vode u prirodi.

Zašto na istoj plaži nećeš susresti jadranskoga bračića i morsku salatu?

U gornjemu toku jedne rijeke živi riječni rak, a u donjemu ga toku nema. Znanstvenici su objasnili da je uzrok tomu novoizgrađena tvornica na rijeci koja se koristi riječnim tokovima za rashlađivanje svojih postrojenja. Vlasnik se tvornice pobunio rekavši da to ne može biti istina jer oni ne ispuštaju otpadne vode iz tvornice u rijeku bez prethodnoga pročišćavanja. Jesu li znanstvenici u pravu? Što je razlog izostanka riječnih rakova u donjemu toku rijeke?

Navedi pet načina kojima možeš smanjiti potrošnju vode u svome domu.

Voda u prirodi

Voda je život

97 % od ukupne količine vode na Zemlji su mora i oceani. 

Svega 3 % na Zemlji čine slatke vode. 

Najmanje je vode za piće.

Je li pitka voda jednoliko raspoređena po svijetu? Raspitaj se što znači racionalno koristiti pitku vodu.

Riješi kratki kviz o vodi u prirodi.

Kruženje vode u prirodi

Voda kruži i u živim bićima

Prouči priloženu sliku. Možeš li se sjetiti još nekog primjera kapilarnosti?

Onečišćenja mijenjaju sastav vode

Ubrzani rast broja stanovnika i napredak u razvoju industrije imaju za posljedicu i posredno ili neposredno onečićenje vodotokova. Što znači posredno, a što neposredno? Pogledaj galeriju fotografija i zapiši u bilježnicu na koje sve načine čovjek onečišćuje vode na Zemlji.

Koji su od prikazanih načina onečišćenja neposredni, a koji posredni?

Zaštita i očuvanje voda

Zakonom o zaštiti voda u Republici Hrvatskoj uređuju se različiti oblici zaštite voda. Sva otpadna voda prije puštanja u vodotoke mora se pročistiti. Svako je odlaganje otpada izvan odgovarajućih spremnika zakonski kažnjivo. To se odnosi i na odlaganje otpada u vodu i uz nju.

Za kraj...

Razmisli zašto je važno čuvati okoliš. Osmislite u razredu plan zaštite i očuvanja okoliša vaše škole. Izradite plakat na tu temu i izložite ga u školskom hodniku kako bi što više učenika moglo primijeniti vaša načela. 

Za domaću zadaću...

Ukoliko s roditeljima budeš išao u prirodu, osvrni se oko sebe i zapiši jeste li nailazili na divlja odlagališta otpada. Jesu li potoci čisti ili se u njima može vidjeti smeće? Ako se u tvom zavičaju organiziraju čišćenja prirode i okoliša, uključi se.