Život u vodi - ponavljanje

Zemlja - plavi planet

U vodi, kao i u ostalim staništima, vladaju određeni životni uvjeti kojima su se živa bića morala prilagoditi kako bi preživjela. Koji uvjeti određuju neko stanište? Koje su prilagodbe ribe na život u vodi? Kako su se biljke slanuše prilagodile uvjetima u kojima žive?

Promotri fotografiju iznad. Neka ti posluži kao podsjetnik o važnosti anomalije vode za živi svijet. Kako bi objasnio anomaliju vode promatrajući fotografiju?

Voda u prirodi neprestano kruži. Opiši ciklus kruženja vode u prirodi. Osim u samoj prirodi voda kruži i u živim bićima. Koji procesi to omogućuju? Kojim procesima biljka, a kojima čovjek uzima vodu u svoje tijelo, a kojima je izbacuje iz tijela?

Neodgovornim ponašanjem ljudi uništava se priroda i sve u njoj, a time i voda. Kojim aktivnostima čovjek uništava/onečišćuje vodu? Neki organizmi su osjetljivi na onečišćenja. Takve organizme nazivamo bioindikatorima. Navedi neke bioindikatore čistih voda. Koji organizam je bioindikator onečišćene vode?

U prilog izreci „Bez vode nema života.“ ide i pretpostavka da su se prvi oblici života razvili u vodi. Nastankom planeta Zemlje nije se odmah pojavio i život na njoj. Možeš li pretpostaviti uzrok? Pretpostavlja se da su prvi oblici života bili organizmi nalik današnjim cijanobakterijama. Upravo su oni zaslužni za prijelaz živih bića iz vode na kopno jer su procesom fotosinteze obogatili atmosferu kisikom.

Da bi preživjela, živa bića se moraju prilagoditi životnim uvjetima u staništu. Organizmi koji se nisu uspjeli prilagoditi uvjetima su izumrli i nazivamo ih fosili. Međutim, u nekim staništima tijekom godina nije došlo do značajnih promjena životnih uvjeta, stoga su ti organizmi preživjeli dugi niz godina ostavši nepromijenjeni. Takve organizme nazivamo živi fosili. Navedi žive fosile koje poznaješ.

Za znatiželjne...

Pogledaj film Ugrožene vrste. Na koji način su neka živa bića ugrožena? Što možeš učiniti kako bi spasio živa bića od izumiranja? Izradi plan spašavanja ugrožene vrste po izboru, predstavi ga u razredu i raspravite o ulozi pojedinca u društvu.

Za kraj...

Popuni izlaznu karticu i listu samoprocjene koje se nalaze u prilogu.

Izlazna kartica

Lista samoprocjene