Život u zraku - ponavljanje

Atmosfera je zračni omotač koji štiti Zemlju od štetnog UV zračenja i hladnoće te na taj način omogućava uvjete potrebne za život na kopnu. Kakvi su bili prvotni životni uvjeti na Zemlji?

Sastav zraka

Svojstva zraka i prilagodbe organizama

Da bi opstala i zauzela što više područja na Zemlji, pa tako i zrak, živa bića razvila su različite prilagodbe. Koji organizmi žive u zraku? Koje su prilagodbe ptice za život u zraku? Jesu li ptice jedini organizmi koji žive u zraku? Navedi još neke organizme koji žive u zraku.

Za kraj...

Popuni izlaznu karticu i listu samoprocjene koje se nalaze u prilogu.

Izlazna kartica

Lista samoprocjene