Sastav tla i njegovo značenje za život na Zemlji

Jesi li se ikad zapitao kako bi izgledao život čovjeka da nema tla? Sudjeluj s kolegama iz razreda u tzv. vrućoj olovci kako biste opisali takav život čovjeka. Što ste sve zapisali?

Tlo je tanki dio između litosfere - kamenog dijela planeta i atmosfere - plinovitog omotača. Ono nastaje raspadanjem i mrvljenjem stijena uslijed djelovanja različitih čimbenika poput kiše, vjetra i valova. Za nastanak tla bili su potrebni milijuni godina.

Tlo je jedinstveno po svojoj građi. Sastoji se od čvrstog, tekućeg i plinovitog dijela. U njemu se mogu se naći različite tvari, ali i živi organizmi ili njihovi dijelovi. Humus je bitan sastojak tla i nalazi se na njegovoj gornjoj površini. Nastaje od uginulih biljaka i životinja te sadrži različite tvari neophodne za rast i razvoj biljaka. Prisutnost humusa određuje plodnost tla.

Biljkama i životinjama tlo omogućuje prostor za život – stanište, vodu, tvari za rast, biljkama tvari koje će u procesu fotosinteze omogućiti stvaranje hrane. Tlo ljudima omogućuje uzgoj hrane, čistu vodu i okoliš ugodan za življenje. Čista voda nastaje prolaskom kroz različite slojeve tla pri čemu se na prirodan način pročišćava. Tlo je važan izvor sirovine, npr. gline za izradu građevinskog materijala – cigle, šljunka i pijeska.

U Hrvatskoj se može naći nekoliko različitih vrsta tla. U Slavoniji se nalazi plodna crnica za koju je karakteristična velika količina humusa što je čini izrazito plodnom. Ona dobro upija i zadržava vodu. Crvenica je karakteristična za primorski kraj. Lako se obrađuje. To je teško, zbijeno tlo koje ima određenu količinu humusa. Pješčano tlo siromašno je vodom. Na njemu je teško uzgajati biljke jer se slabo razvijaju. Karakteristično je za Primorje. Glineno tlo dobro upija vodu, ali je ne propušta. Karakteristično je za brežuljkasta područja i teško je obradivo.

Ovisno o sastavu tla, voda se na površini zadržava kraće ili duže.

Izvedi pokus. Uzmi dvije čaše. U jednu stavi zemlju za cvijeće, a u drugu pijesak. Utisni zemlju i pijesak u čaše i nalij vodu. Možeš pokus snimati i u svaku čašu istovremeno dodati vodu. Prolazi li voda brže kroz zemlju ili kroz pijesak? Zašto?

Jedan od većih problema današnjice je dostupnost plodnog tla. Zbog toga se krče šume i taj se prostor pretvara u oranice. Sve veći porast stanovnika uzrokuje potrebu za širenjem naseljenih područja te se plodne oranice pretvaraju u naselja. Time se u tlo unose tvari koje onemogućuju život biljaka i životinja na njemu, ali i u njemu.

Šumsko tlo je bogato i plodno, ali nakon što ga opustoši vatra njegov sastav se mijenja, a samim time i namjena. Upravo zbog toga važno je održavati šume. Jedan od postupaka koji se primjenjuje je i krčenje šume u svrhu pravljenja putova. To nisu ceste kojima se svakodnevno mogu voziti automobili, već priručni putovi koji će služiti za npr. prolazak vozila prilikom gašenja šumskog požara. Ti putovi također predstavljaju prepreku pri širenju požara.

Za odlaganje otpada postoje posebna područja – odlagališta ili reciklažna dvorišta. Velik su problem divlja odlagališta jer tvari koje nastaju raspadanjem odloženih stvari ulaze u tlo i time ga onečišćuju.

Saznaj više o humusu i o ulozi gujavice u njegovom nastanku. U tome ti može pomoći galerija fotografija i videozapisa. Napiši osvrt o važnosti gujavice u procesu nastanka humusa i usporedi s kolegama iz razreda. Jeste li svi jednako napisali?

Razmisli i odgovori.

Razvrstaj navedene tvari koje izgrađuju tlo s obzirom na njihovo agregacijsko stanje: čestice pijeska, mulj, glina, humus, voda, zrak, ostatak korijena.

Nakon što ujesen otpadne lišće, mnogi ljudi prikupljaju to lišće i najčešće ga bacaju. Zašto skupljanje i bacanje lišća nije preporučljivo?

U prvo je vrijeme svoga postojanja čovjek bio sakupljač, lovac i poljoprivrednik. Koji je oblik prehrane najviše utjecao na mijenjanje tla? Objasni svoj odabir.

Kako će ljepljivost čestica utjecati na mogućnost boravka životinja u određenoj vrsti tla?

Kao posljedica svakodnevnoga života nastaje velika količina otpada. Otpad se treba pravilno odložiti kako bi se spriječilo onečišćenje tla, ali i vode. Koja svojstva treba imati tlo na koje će se odlagati otpad?

Sastav tla i njegovo značenje za život na Zemlji

Jesi li se ikad zapitao kako bi izgledao život čovjeka da nema tla? Sudjeluj s kolegama iz razreda u tzv. vrućoj olovci kako biste opisali takav život čovjeka. Što ste sve zapisali?

Nastanak i sastav tla

Značaj tla

Biljkama i životinjama tlo omogućuje prostor za život – stanište, vodu, tvari za rast, biljkama tvari koje će u procesu fotosinteze omogućiti stvaranje hrane. Tlo ljudima omogućuje uzgoj hrane, čistu vodu i okoliš ugodan za življenje. Čista voda nastaje prolaskom kroz različite slojeve tla pri čemu se na prirodan način pročišćava. Tlo je važan izvor sirovine, npr. gline za izradu građevinskog materijala – cigle, šljunka i pijeska.

Vrste tla

Ovisno o sastavu tla, voda se na površini zadržava kraće ili duže.

Izvedi pokus. Uzmi dvije čaše. U jednu stavi zemlju za cvijeće, a u drugu pijesak. Utisni zemlju i pijesak u čaše i nalij vodu. Možeš pokus snimati i u svaku čašu istovremeno dodati vodu. Prolazi li voda brže kroz zemlju ili kroz pijesak? Zašto?

Kako čovjek mijenja tlo?

Jedan od većih problema današnjice je dostupnost plodnog tla. Zbog toga se krče šume i taj se prostor pretvara u oranice. Sve veći porast stanovnika uzrokuje potrebu za širenjem naseljenih područja te se plodne oranice pretvaraju u naselja. Time se u tlo unose tvari koje onemogućuju život biljaka i životinja na njemu, ali i u njemu.

Za odlaganje otpada postoje posebna područja – odlagališta ili reciklažna dvorišta. Velik su problem divlja odlagališta jer tvari koje nastaju raspadanjem odloženih stvari ulaze u tlo i time ga onečišćuju.

Za kraj...

Saznaj više o humusu i o ulozi gujavice u njegovom nastanku. U tome ti može pomoći galerija fotografija i videozapisa. Napiši osvrt o važnosti gujavice u procesu nastanka humusa i usporedi s kolegama iz razreda. Jeste li svi jednako napisali?

Čime se hrani gujavica?

Za domaću zadaću...