Evolucija i prilagodbe organizama životu u i na tlu

Zemljina se površina tijekom prošlosti mijenjala, stoga su se i uvjeti na Zemlji mijenjali.

Prouči priloženi element i saznaj više o dinosaurima - o njihovoj starosti, vremenu u kojem su živjeli i o njihovim osobinama. Usto, saznat ćeš nešto i o razvoju čovjeka.

Pogledaj priloženi video i odgovori na pitanja.

  1. Što su fosili? Opiši kako nastaju.
  2. Opiši kako znanstvenici proučavaju fosile.
  3. Koji je značaj fosila u istraživanju evolucije?

Fosili

Neke se vrste tijekom milijuna godina nisu mijenjale. Njihovi su predci uspješno preživjeli ledena doba, a time i velike promjene životnih uvjeta u svome okolišu. Takve su vrste vrlo rijetke, ali postoje. Prisjeti se kako ih još nazivamo.

Pročitaj zanimljivost o suživotu mravi i lisnih ušiju.

Živa bića na tlu i u tlu međusobno su povezana. Lisne uši su životinje koje se hrane listovima biljaka. Postoji veza između mrava i lisnih uši. Naime, lisne uši proizvode tvar koju mravi vole jesti – medenu rosu. Upravo zbog toga oni se brinu o lisnim ušima i brane ih od njihovih neprijatelja, npr. božjih ovčica. Primjer je to simbioze – zajednice u kojoj oba organizma međusobno imaju korist. Ondje gdje se pojavljuju mravi, tlo se nakon nekog vremena zakiseli. Mravi vole i raznositi sjemenke te na taj način sudjeluju u rasprostranjivanju biljaka. Ako se želite riješiti lisnih uši iz povrtnjaka i krenete ih tretirati različitim sredstvima, mravi će ih prenijeti na novu lokaciju.

Možeš li se sjetiti još kojeg primjera ovakvog suživota?

Različiti su načini kretanja životinja po tlu. Pregledaj galeriju i navedi prikazane načine kretanja. Imenuj još neke životinje koje se tako kreću.

Sigurno si zapamtio da je puno više živih bića u tlu nego na tlu. Pogledaj priložene video isječke o najpoznatijim organizmima koji žive u tlu.

Život u zemlji

Prouči priloženi interaktivni element i nauči više o klijanju biljaka u različitim uvjetima.

Razmisli i odgovori.

Kako bi potpuno hlađenje unutrašnjosti Zemlje utjecalo na živa bića u tlu?

Navedi prilagodbe u građi tijela kukca koji živi u tlu.

Životinje koje žive u tlu ovise o prisutnosti kisika i vode. Kako će zbijanje zemlje utjecati na njihovu mogućnost preživljavanja?

Za kretanje po tlu životinje imaju različito građeno tijelo s nogama. Neke imaju kratke noge i zdepasta tijela, neke imaju duge noge. Navedi primjer za oba opisana slučaja. Odredi koja će se životinja brže i spretnije kretati po tlu.

U tlu žive različite vrste bakterija. One dobivaju energiju za rast i razvoj razgradnjom različitih tvari, dijelova uginulih biljaka i životinja. Neke od njih trebaju kisik da bi se događale te razgradnje, a druge ne. Pritom te bakterije sudjeluju u nastanku humusa.

a) Koje bakterije dublje žive u zemlji: one koje trebaju kisik ili one koje ne trebaju kisik za proces razgradnje?

b) Prilikom oranja zemlje miješaju se slojevi zemlje. Oni koji su bili na površini postavljaju se u dublji sloj, a one iz dubljega sloja na površinu. Kako to može utjecati na količinu bakterija u tlu? Kako će to onda utjecati na količinu humusa u tome području?

Evolucija i prilagodbe organizama životu u i na tlu

Razvoj života na kopnu

Zemljina se površina tijekom prošlosti mijenjala, stoga su se i uvjeti na Zemlji mijenjali.

Prouči priloženi element i saznaj više o dinosaurima - o njihovoj starosti, vremenu u kojem su živjeli i o njihovim osobinama. Usto, saznat ćeš nešto i o razvoju čovjeka.

Ostatci organizama koji su živjeli na tlu

Pogledaj priloženi video i odgovori na pitanja.

  1. Što su fosili? Opiši kako nastaju.
  2. Opiši kako znanstvenici proučavaju fosile.
  3. Koji je značaj fosila u istraživanju evolucije?

Nisu se promijenili, ali su opstali

Neke se vrste tijekom milijuna godina nisu mijenjale. Njihovi su predci uspješno preživjeli ledena doba, a time i velike promjene životnih uvjeta u svome okolišu. Takve su vrste vrlo rijetke, ali postoje. Prisjeti se kako ih još nazivamo.

Povezanost živih bića na tlu i u tlu

Možeš li se sjetiti još kojeg primjera ovakvog suživota?

Kretanje po tlu

Različiti su načini kretanja životinja po tlu. Pregledaj galeriju i navedi prikazane načine kretanja. Imenuj još neke životinje koje se tako kreću.

Bogatstvo živih bića u tlu

Sigurno si zapamtio da je puno više živih bića u tlu nego na tlu. Pogledaj priložene video isječke o najpoznatijim organizmima koji žive u tlu.

Izaberi jednog predstavnika iz videozapisa iznad i saznaj više o njegovu životu. Pripremi kratku prezentaciju i predstavi nova saznanja razredu.

Tlo je važno za razvoj biljaka

Prouči priloženi interaktivni element i nauči više o klijanju biljaka u različitim uvjetima.

Za kraj...

Suhozid je građevina od kamena koja se izrađuje bez korištenja vezivnog materijala. Potrebna je velika vještina ne bi li se precizno postavilo kamenje bez da se kasnije uruši djelovanjem vjetra, kiše i životinja. To je stara vještina koja se razvijala na području Istre, Primorja i Dalmacije još od prapovijesnih vremena. Koju ulogu može imati suhozid? Koja je prednost postavljanja suhozida nad, npr. zidanjem ograde?

Za znatiželjne...

Idiličan travnjak nije idealan za život. Pročitaj!

Za domaću zadaću...