Zrak - ne vidiš me, ali ne brini, ovdje sam!

Mjere opreza

Mjere zaštite

Potrebne kemikalije i pribor

 • termometar (8 komada)

 • stezaljke (8 komada)

 • klema (8 komada)

 • stativi (8 komada)

 • kompas (4 komada)

 • mobilni uređaj sa štopericom

Istraživački zadatak 4

Zrak

1. Promatrajmo
Opiši što osjećaš mahneš li nekoliko puta lepezom ili papirom ispred lica. Što si osjetio/osjetila nakon što je netko brzo protrčao pored tebe?

2. Prisjetimo se što već znamo o oučenoj pojavi/procesu
Atmosfera je zračni i zaštitni omotač planeta Zemlje.
Zrak je smjesa različitih plinova - dušika, kisika, a u ostalim plinovima nalazimo ugljikov dioksid i vodenu paru - plinovito agregacijsko stanje vode.
Zrak ima masu, zauzima prostor - volumen, ima svojstva (temperaturu, gustoću, vlažnost i tlak zraka).
Biljke i alge stvaraju kisik, najvažniji plin za život živih bića, za disanje.
Zrak je pun sitnih čestica prašine, kapljica vode, peludi, čađe...

3. Postavimo istraživačko pitanje
3.1. Utječe li doba dana na promjenu temperature zraka na istom mjernom području, na različitoj visini mjerenja, ali na suprotnim stranama svijeta (sjever-jug ili istok-zapad)?

4. Oblikujmo pretpostavku
Ako temperaturu zraka mjerimo u različito doba dana (ujutro, u podne, kasno poslijepodne), na istom mjestu, na različitim visinama iznad tla u okolišu škole, ali na suprotnim stranama svijeta (sjever-jug ili istok-zapad), temperatura zraka neće biti jednaka.

5. Planirajmo i provedimo istraživanje
Učenici rade u skupinama.
Učiteljica/učitelj dijeli zadatke i s učenicima dogovara plan rada te zaduženja unutar skupine.

a) Sakupljanje i priprema materijala za istraživanje
Učenici će tijekom pet dana jednoga tjedna u školskome okolišu mjeriti temperaturu zraka na dvije različite visine, 5 i 20 cm od tla, u različito doba dana, ali svaki dan u isto vrijeme: u jutro u 8:00, u podne, u kasno poslijepodne u 18:00 na suprotnim stranama svijeta (sjever-jug ili istok-zapad), a potom će nakon 5 dana praćenja napisati zaključke.
Pri radu trebaju biti oprezni i poštivati pravila rada.

b) Provedba istraživanja
Kontrolna skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 5 i 20 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min, a provodi se na otvorenom prostoru bez drveća i zgrada u okolišu škole. Na mrežnim stranicama učenici mogu potražiti školu koja provodi GLOBE mjerenja u njihovom mjestu pa im rezultati tih mjerenja mogu biti kontrolni. (grafički i tablični prikaz rezultata)
1. skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 5 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na sjevernoj/istočnoj strani u školskom okolišu. (grafički i tablični prikaz rezultata)
2. skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 20 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na sjevernoj/istočnoj strani u školskom okolišu. (grafički i tablični prikaz rezultata)
3. skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 5 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na južnoj/zapadnoj strani u školskom okolišu. (grafički i tablični prikaz rezultata)
4. skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 20 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na južnoj/zapadnoj strani u školskom okolišu. (grafički i tablični prikaz rezultata)

5.1. Potreban pribor i materijal: termometar (8 komada), stezaljke (8 komada), klema (8 komada), stativa (8 komada), kompas (4 komada), mobilni uređaji sa štopericom i pribor za pisanje.
Tijek pokusa: Učenici istražuju i prikupljaju podatke o tome utječe li doba dana na promjenu temperature zraka na istom mjernom području u okolišu škole, na različitoj visini mjerenja, 5 i 20 cm iznad tla, ali na suprotnim stranama svijeta (sjever-jug ili istok- zapad). Odabir strana svijeta po izboru.

Sva mjerenja se ponavljaju još dvaput s kraćim vremenom očitavanja.

 • Kontrolna skupina - učenici će na otvorenom prostoru bez drveća i zgrada u okolišu škole postaviti aparaturu za mjerenje temperature zraka na visini 5 i 20 cm iznad tla. Temperature zraka mjerene u različito doba dana i na određenoj visini iznad tla dobivene u ovoj skupini bit će kontrolne u odnosu na mjerenja dobivena na različitim stranama svijeta. Ako u mjestu postoji škola koja provodi GLOBE mjerenja, njihovi rezultati mjerenja mogu biti kontrolni.
  Metalni stativ s termometrima na visini 5 i 20 cm iznad tla potrebno je istodobno postaviti na određeno područje ujutro u 8:00, zatim u podne i poslijepodne u 18:00 tijekom 5 dana i potrebno je svakodnevno bilježiti očitanu temperaturu zraka u tablicu.
  Promatraj i zabilježi svoja zapažanja.
  Pomoću mobilnog uređaja snimi video cijelog tijeka pokusa. 
 • Prva skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 5 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na sjevernoj/istočnoj strani u školskom okolišu. Učenici kompasom određuju sjevernu/istočnu stranu svijeta.
  Metalni stativ s termometrom na visini 5 cm iznad tla potrebno je postaviti na sjeverno/istočno područje ujutro u 8:00, zatim u podne i poslijepodne u 18:00 tijekom 5 dana te je svakodnevno potrebno bilježiti očitanu temperaturu zraka. (grafički i tablični prikaz rezultata)
 

sjever/istok
vrijeme mjerenja

 ponedjeljak
(temperatura zraka/⁰C)

 utorak
(temperatura zraka/⁰C)

 srijeda 
(temperatura zraka/⁰C)
četvrtak 
(temperatura zraka/⁰C)
petak 
(temperatura zraka/⁰C)
 8:00          
12:00           
18:00           

Promatraj i zabilježi svoja zapažanja.

Pomoću mobilnog uređaja snimi video cijelog tijeka pokusa.

 • Druga skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 20 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na sjevernoj/istočnoj strani u školskom okolišu. Učenici kompasom određuju sjevernu/istočnu stranu svijeta.
  Metalni stativ s termometrom na visini 20 cm iznad tla potrebno je postaviti na sjeverno/istočno područje ujutro u 8:00, zatim u podne i poslijepodne u 18:00 tijekom 5 dana te je svakodnevno potrebno bilježiti očitanu temperaturu zraka. (grafički i tablični prikaz rezultata)
 

sjever/istok
vrijeme mjerenja

 ponedjeljak
(temperatura zraka/⁰C)

 utorak
(temperatura zraka/⁰C)

 srijeda 
(temperatura zraka/⁰C)
četvrtak 
(temperatura zraka/⁰C)
petak 
(temperatura zraka/⁰C)
 8:00          
12:00           
18:00           

Promatraj i zapiši svoja zapažanja.

Pomoću mobilnog uređaja snimi video cijelog tijeka pokusa.

 • Treća skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 5 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na južnoj/zapadnoj strani u školskom okolišu. Učenici kompasom određuju južnu/zapadnu stranu svijeta.
  Metalni stativ s termometrom na visini 5 cm iznad tla potrebno je postaviti na južno/zapadno područje ujutro u 8:00, zatim u podne i poslijepodne u 18:00 tijekom 5 dana te je svakodnevno potrebno bilježiti očitanu temperaturu zraka. (grafički i tablični prikaz rezultata)
 

jug/zapad
vrijeme mjerenja

 ponedjeljak
(temperatura zraka/⁰C)

 utorak
(temperatura zraka/⁰C)

 srijeda 
(temperatura zraka/⁰C)
četvrtak 
(temperatura zraka/⁰C)
petak 
(temperatura zraka/⁰C)
 8:00          
12:00           
18:00           

Promatraj i zapiši svoja zapažanja.

Pomoću mobilnog uređaja snimi video cijelog tijeka pokusa.

 • Četvrta skupina učenika istražuje i prikuplja podatke o temperaturi zraka na visini 20 cm iznad tla u 8:00, u 12:00 i u 18:00. Mjerenje traje 10 min na južnoj/zapadnoj strani u školskom okolišu. Učenici kompasom određuju južnu/zapadnu stranu svijeta.
  Metalni stativ s termometrom na visini 20 cm iznad tla potrebno je postaviti na južno/zapadno područje ujutro u 8:00, zatim u podne i poslijepodne u 18:00 tijekom 5 dana te je svakodnevno potrebno bilježiti očitanu temperaturu zraka. (grafički i tablični prikaz rezultata)

 

jug/zapad
vrijeme mjerenja

 ponedjeljak
(temperatura zraka/⁰C)

 utorak
(temperatura zraka/⁰C)

 srijeda 
(temperatura zraka/⁰C)
četvrtak 
(temperatura zraka/⁰C)
petak 
(temperatura zraka/⁰C)
 8:00          
12:00           
18:00           

Promatraj i zapiši svoja zapažanja.

Pomoću mobilnog uređaja snimi video cijelog tijeka pokusa.

Dobivene rezultate pokusa opiši i prikaži ih tablično i grafički.

Napišite zaključke temeljem dobivenih rezultata istraživanja.

6. Analizirajmo rezultate i donesimo zaključke
Usporedite dobivene rezultate s kontrolnom skupinom te iz istraživačkog zadatka donesite zaključke o utjecaju doba dana na istome mjestu, na različitim visinama iznad tla u okolišu škole, ali na suprotnim stranama svijeta (sjever-jug ili istok-zapad) na promjenu temperature zraka u odnosu na kontrolnu skupinu.

7. Naša pretpostavka je potvrđena/naša pretpostavka je opovrgnuta
Ako je vaša pretpostavka opovrgnuta, razmislite i pokušajte s novom pretpostavkom.

8. Napravimo izvještaj
Rezultate svoga rada prikažite plakatom ili u PowerPointu.

Pitanja za raspravu

1. Koja je zadaća kontrolne skupine?

2. Utječe li doba dana na promjenu temperature zraka?

3. Postoji li razlika u temperaturi ovisno o strani svijeta na kojoj mjerimo? Objasni svoj odgovor.

4. Kolika bi bila srednja vrijednost temperature zraka iz pokusa tijekom pet dana mjerena na sjevernoj/istočnoj strani svijeta u 8:00 na visini od 5 cm?
(Srednju vrijednost temperature zraka dobijemo tako da zbrojimo sve dobivene vrijednosti temperature na određenoj visini i podijelimo ih s brojem mjerenja.)