Pravila ponašanja u kemijskom laboratoriju

Uvod

Za uspješno i sigurno izvođenje pokusa treba poznavati kemijski pribor i posuđe, kemikalije, pravila ponašanja u laboratoriju te mjere opreza i zaštite pri radu.

Piktogrami opasnosti

Prije rada s određenom kemikalijom treba proučiti naljepnice na boci u kojoj se čuva, uočiti piktograme opasnosti koji upozoravaju na opasnost te upućuju na pojačan oprez pri radu.

Upoznajte osnovna pravila kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja pokusa.

Pročitajte više o mjerama opreza pri radu u kemijskom laboratoriju!

Pročitajte više o načinima pružanja prve pomoći unesrećenoj osobi u određenim situacijama koje mogu ugroziti rad u kemijskom laboratoriju.

Upoznajte neka pravila kojih se treba pridržavati u slučaju požara u laboratoriju.

Važno je znati!

Pravila ponašanja u slučaju nezgode u laboratoriju:

  • Isključiti električnu struju i zatvoriti dovod plina.
  • Sve zapaljive tvari i kemikalije ukloniti iz blizine plamena.
  • Pozvati Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112), vatrogasce (193) i, ako je potrebno, hitnu pomoć (194).
  • Evakuirati ozlijeđene i pružiti im prvu pomoć.
  • Što prije napustiti ugroženi prostor.

Pravila ponašanja u kemijskom laboratoriju

Uvod

Za uspješno i sigurno izvođenje pokusa treba poznavati kemijski pribor i posuđe, kemikalije, pravila ponašanja u laboratoriju te mjere opreza i zaštite pri radu.

Piktogrami opasnosti

Prije rada s određenom kemikalijom treba proučiti naljepnice na boci u kojoj se čuva, uočiti piktograme opasnosti koji upozoravaju na opasnost te upućuju na pojačan oprez pri radu.

Upoznajte osnovna pravila kojih se treba pridržavati tijekom izvođenja pokusa.

Pročitajte više o mjerama opreza pri radu u kemijskom laboratoriju!

Mjere prve pomoći

Pročitajte više o načinima pružanja prve pomoći unesrećenoj osobi u određenim situacijama koje mogu ugroziti rad u kemijskom laboratoriju.

Neka pravila kojih se treba pridržavati u slučaju požara u laboratoriju

Upoznajte neka pravila kojih se treba pridržavati u slučaju požara u laboratoriju.

Važno je znati!

Pravila ponašanja u slučaju nezgode u laboratoriju:

  • Isključiti električnu struju i zatvoriti dovod plina.
  • Sve zapaljive tvari i kemikalije ukloniti iz blizine plamena.
  • Pozvati Državnu upravu za zaštitu i spašavanje (112), vatrogasce (193) i, ako je potrebno, hitnu pomoć (194).
  • Evakuirati ozlijeđene i pružiti im prvu pomoć.
  • Što prije napustiti ugroženi prostor.

Provjerite svoje znanje