Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednica
Anita Terzić Šunjić
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autori digitalnog izdanja
Tamara Banović, Karmen Holenda, Sandra Lacić, Elvira Kovač-Andrić, Nikolina Štiglić, Anja Biruški, Josipa Poduje, Martina Šeler Namijesnik, Slađana Cvitičanin, Maja Fatuta, Ljiljana Crnko-Kovač, Lidija Žišković, Irena Škarica, Jelena Šutić, Marijana Magdić
Recenzenti tiskanog i digitalnog izdanja
prof. dr. sc. Danijela Ašperger
prof. dr. sc. Ivan Vicković
Mihaela Vrbnjak Grđan, prof.
Sanja Merdić, prof.
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh
Lektorica i korektorica tiskanog i digitalnog izdanja
Sanda Jelenski, prof.
Ilustratori
Vanja Zadravec Smetko
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Maša Hrvatin
Video
Getty Images
Twig
Tigtag Junior
Science Photo Library
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Science Photo Library
Pixabay
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o
Draškovićeva 80, Zagreb
Autori tiskanog izdanja
Tamara Banović, Karmen Holenda, Sandra Lacić, Elvira Kovač-Andrić, Nikolina Štiglić
Stručna suradnica
dr.sc. Sanda Šimičić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Studio 2M, Zagreb
Naslovnica
Studio 2M, Zagreb
Prijelom tiskanog izdanja
Goran Vukašinović
Ilustratori
Vanja Zadravec Smetko
Fotografije
iStockPhoto
Shutterstock
Getty Images
Science Photo Library
Pixabay
Nastavni predmet:
Kemija
Razred:
7. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
268±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
73,83 kn/9,80 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem
KLASA: UP/I-602-09/20-03/00001
URBROJ: 533-06-20-0002
Zagreb, 30. travnja 2020. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.