Kako su građene elementarne tvari

Uvod

Prema nekim zajedničkim svojstvima elementarne tvari dijele se na metalepolumetale i nemetale. Svaka elementarna tvar građena je od samo jedne vrste atoma jedinstvenih svojstava. Najjednostavniju građu imaju elementi 18. skupine – plemeniti plinovi. Oni su građeni od pojedinačnih atoma. Plemenite plinove označavamo njihovim simbolima, primjerice, He, Ne ili Ar.

Nemetali su, većinom, građeni od čestica u kojima je povezan manji broj istovrsnih atoma. Takve čestice nazivamo molekulama elementarnih tvari. Prikazujemo ih kemijskim formulama u kojima je naznačena vrsta i broj atoma koji grade molekulu.

Molekule većine nemetala građene su od dvaju atoma, npr. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. To su najjednostavnije dvoatomne molekule

Proučite strukturu molekule klora koja je građena od dva atoma, rotirajući 3D model.

Proučite strukturu fosfora i sumpora rotirajući 3D model. Usporedite građu tih molekula s građom elementarnoga klora. Što zaključujete?

Molekule fosfora građene su od četiri, a sumpora od osam spojenih atoma. Stoga elementarnu tvar fosfor prikazujemo kemijskom formulom P4, a sumpor S8.

Sljedeća igra može vam pomoći da lakše naučite kemijske formule nekih spojeva građenih od molekula!

Metali su građeni od neograničena broja atoma čvrsto povezanih u pravilne strukture. Budući da je nepoznat broj atoma u navedenim strukturama, metale u elementarnom stanju označujemo njihovim simbolima – primjerice, Na, Mg ili Fe.

Istraživački zadatak

Od čega je načinjen pametni telefon?

Kako su građene elementarne tvari

Uvod

Prema nekim zajedničkim svojstvima elementarne tvari dijele se na metale, polumetale i nemetale. Svaka elementarna tvar građena je od samo jedne vrste atoma jedinstvenih svojstava. Najjednostavniju građu imaju elementi 18. skupineplemeniti plinovi. Oni su građeni od pojedinačnih atoma. Plemenite plinove označavamo njihovim simbolima, primjerice, He, Ne ili Ar.

Nemetali su, većinom, građeni od čestica u kojima je povezan manji broj istovrsnih atoma. Takve čestice nazivamo molekulama elementarnih tvari. Prikazujemo ih kemijskim formulama u kojima je naznačena vrsta i broj atoma koji grade molekulu.

Molekule većine nemetala građene su od dvaju atoma, npr. H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. To su najjednostavnije dvoatomne molekule

Proučite strukturu molekule klora koja je građena od dva atoma, rotirajući 3D model.

Proučite strukturu fosfora i sumpora rotirajući 3D model. Usporedite građu tih molekula s građom elementarnoga klora. Što zaključujete?

Molekule fosfora građene su od četiri, a sumpora od osam spojenih atoma. Stoga elementarnu tvar fosfor prikazujemo kemijskom formulom P4, a sumpor S8.

Sljedeća igra može vam pomoći da lakše naučite kemijske formule nekih spojeva građenih od molekula!

Metali su građeni od neograničena broja atoma čvrsto povezanih u pravilne strukture. Budući da je nepoznat broj atoma u navedenim strukturama, metale u elementarnom stanju označujemo njihovim simbolima – primjerice, Na, Mg ili Fe.

Istraživački zadatak

Od čega je načinjen pametni telefon?

Provjerite svoje znanje