Energija u kemijskim reakcijama

Uvod

Pozorno pogledajte videozapis Energija i ponovite ključne pojmove o energiji.

Energija

Pozorno pogledajte videozapis Izvori energije i predložite ekološki prihvatljiv model dobivanja energije.

Izvori energije

Endotermne i egzotermne reakcije

Energija prati svaku kemijsku reakciju, bilo da je za kemijsku reakciju valja dovesti ili da se reakcijom oslobađa.

Pozorno pogledajte videozapis Promjene energije tijekom kemijske reakcije. Jesu li vam poznati prikazani primjeri kemijskih reakcija iz svakodnevnoga života u kojima se energija oslobađa/veže u obliku topline? 

Promjene energije tijekom kemijske reakcije

Projektni zadatak

Za kemičare je vrlo važno znati kako će se neke tvari međusobno ponašati u reakcijskom sustavu te treba li te tvari grijati ili ne tijekom neke promjene. Zato pri proučavanju fizikalnih i kemijskih promjena tvari mjerimo oslobođenu ili vezanu toplinu. Kalorimetar je uređaj kojim mjerimo toplinu koja se oslobađa ili troši tijekom neke promjene.

Priručni kalorimetar za školske pokuse možete izraditi od stiropora, kartona i plastičnih čaša. Kako biste sami načinili kalorimetar, pročitajte sljedeće upute.

Upute za rad:

 1. Odaberite kockasti komad stiropora koji je veći od plastične čaše volumena 150 mL.
 2. Izdubite sredinu kocke od stiropora tako da u otvor stane plastična čaša. Stijenka čaše treba biti uz stijenku stiropora.
 3. Komad debljega kartona izrežite u dimenzijama 10 x 10 cm.
 4. U sredini kartona napravite rupu tek toliko veliku da kroz nju možete provući termometar.
 5. Postavite čašu u stiropor i poklopite kartonom kroz koji je provučen termometar.
 6. Termometar će vam služiti i za miješanje sadržaja čaše. Pazite da termometrom ne dodirnete dno ili stijenke čaše.

Napomena: Umjesto kocke od stiropora možete upotrijebiti druge posude, primjerice termobocu, termošalice ili dvije jednostavne plastične čaše koje treba postaviti jednu u drugu. Sloj zraka između plastičnih čaša ponašat će se kao izolator. Ova aparatura može poslužiti za pokuse kratkoga trajanja.

1. pokus: reakcija barijeva hidroksida i amonijeva klorida

Odigrajte interaktivnu igru i otkrijte što se zbiva s temperaturom tijekom reakcije barijeva hidroksida i amonijeva klorida. 

Za one koji žele doznati više!

Za neku fizikalnu promjenu ili kemijsku reakciju možemo nacrtati energijski dijagram. Što je energijski dijagram i kako ga prikazujemo za neku egzotermnu ili endotermnu reakciju, proučite u sadržaju koji slijedi.

Energijski dijagram grafički je prikaz razlike u energiji između tvari na početku i na kraju promjene. U energijskom dijagramu na području osi „y” stavljaju se vrijednosti energije, a na području osi „x” je vrijeme trajanja reakcije.

U dijagramu je vidljivo da tvari na početku reakcije (reaktanti) imaju veći iznos energije nego tvari koje nastaju u reakciji (produkti). Razlika u energiji između reaktanata i produkata oslobađa se u okolinu.

U endotermnim promjenama reaktanti imaju nižu energiju od produkata. Zato je reaktantima potrebno dovesti energiju iz okoline kako bi postigli energiju produkata.

Energija u kemijskim reakcijama

Uvod

Pozorno pogledajte videozapis Energija i ponovite ključne pojmove o energiji.

Energija

Pozorno pogledajte videozapis Izvori energije i predložite ekološki prihvatljiv model dobivanja energije.

Izvori energije

Endotermne i egzotermne reakcije

Energija prati svaku kemijsku reakciju, bilo da je za kemijsku reakciju valja dovesti ili da se reakcijom oslobađa.

Pozorno pogledajte videozapis Promjene energije tijekom kemijske reakcije. Jesu li vam poznati prikazani primjeri kemijskih reakcija iz svakodnevnoga života u kojima se energija oslobađa/veže u obliku topline? 

Promjene energije tijekom kemijske reakcije

Rješavajući interaktivni zadatak razvrstajte još neke poznate primjere iz svakodnevnoga života na egzotermne i endotermne promjene.

Projektni zadatak

Za kemičare je vrlo važno znati kako će se neke tvari međusobno ponašati u reakcijskom sustavu te treba li te tvari grijati ili ne tijekom neke promjene. Zato pri proučavanju fizikalnih i kemijskih promjena tvari mjerimo oslobođenu ili vezanu toplinu. Kalorimetar je uređaj kojim mjerimo toplinu koja se oslobađa ili troši tijekom neke promjene.

Priručni kalorimetar za školske pokuse možete izraditi od stiropora, kartona i plastičnih čaša. Kako biste sami načinili kalorimetar, pročitajte sljedeće upute.

Upute za rad:

 1. Odaberite kockasti komad stiropora koji je veći od plastične čaše volumena 150 mL.
 2. Izdubite sredinu kocke od stiropora tako da u otvor stane plastična čaša. Stijenka čaše treba biti uz stijenku stiropora.
 3. Komad debljega kartona izrežite u dimenzijama 10 x 10 cm.
 4. U sredini kartona napravite rupu tek toliko veliku da kroz nju možete provući termometar.
 5. Postavite čašu u stiropor i poklopite kartonom kroz koji je provučen termometar.
 6. Termometar će vam služiti i za miješanje sadržaja čaše. Pazite da termometrom ne dodirnete dno ili stijenke čaše.

Napomena: Umjesto kocke od stiropora možete upotrijebiti druge posude, primjerice termobocu, termošalice ili dvije jednostavne plastične čaše koje treba postaviti jednu u drugu. Sloj zraka između plastičnih čaša ponašat će se kao izolator. Ova aparatura može poslužiti za pokuse kratkoga trajanja.

1. pokus: reakcija barijeva hidroksida i amonijeva klorida

Odigrajte interaktivnu igru i otkrijte što se zbiva s temperaturom tijekom reakcije barijeva hidroksida i amonijeva klorida. 

Za one koji žele doznati više!

Za neku fizikalnu promjenu ili kemijsku reakciju možemo nacrtati energijski dijagram. Što je energijski dijagram i kako ga prikazujemo za neku egzotermnu ili endotermnu reakciju, proučite u sadržaju koji slijedi.

Energijski dijagram grafički je prikaz razlike u energiji između tvari na početku i na kraju promjene. U energijskom dijagramu na području osi „y” stavljaju se vrijednosti energije, a na području osi „x” je vrijeme trajanja reakcije.

Za egzotermnu reakciju energijski dijagram može izgledati ovako.

U dijagramu je vidljivo da tvari na početku reakcije (reaktanti) imaju veći iznos energije nego tvari koje nastaju u reakciji (produkti). Razlika u energiji između reaktanata i produkata oslobađa se u okolinu.

Za endotermnu reakciju energijski dijagram može izgledati ovako.

U endotermnim promjenama reaktanti imaju nižu energiju od produkata. Zato je reaktantima potrebno dovesti energiju iz okoline kako bi postigli energiju produkata.

Provjerite svoje znanje.

Radni listići uz pokuse iz tiskanoga udžbenika

Reakcija cinka i otopine modre galice

Reakcija barijeva hidroksida i amonijeva klorida

Reakcija kalijeva permanganata i glicerola