Kisik i ozon

Uvod

U atmosferi se kisik nalazi u smjesi s dušikom. Njegov je najrašireniji spoj voda, a maseni udio kisika u Zemljinoj kori (w(O) = 49,5 %) jednak je masenom udjelu svih ostalih elemenata zajedno. Kisik je sastavni dio kiselina, lužina, mnogih organskih i svih biološki važnih spojeva.

Proučite strukturu kisika rotirajući 3D model.

Slobodni kisik u atmosferi nastaje procesom fotosinteze. Pogledajte videozapis Fotosinteza.

Je li fotosinteza egzotermna ili endotermna promjena? Objasnite odgovor.

Fotosinteza

laboratoriju se kisik najlakše dobije termičkom razgradnjom njegovih spojeva, najčešće kalijeva permanganata, KMnO4, i kalijeva klorata, KClO3, u prisutnosti katalizatora manganova(IV) oksida, MnO2, kalijeva nitrata, KNO3, ili živina(II) oksida, HgO.  

Svojstva kisika

Kisik je na sobnoj temperaturi i normalnom tlaku plin bez boje i mirisa, veće gustoće od gustoće zraka pa se može zadržati u epruveti s otvorom okrenutim prema gore. Kisik podržava gorenje, ali ne goriSlabo je topljiv u vodi, ali ipak dovoljno da omogućuje život u njoj. Prisjetite se o čemu ovisi topljivost kisika.

Trokut gorenja prikazuje što je sve potrebno da bi se zapalila vatra. Uklanjanjem jednoga od triju navedenih čimbenika dolazi do njezina gašenja.

Kako se može spriječiti dovod kisika pri manjim požarima?

Kisik i gorenje

Kisik je reaktivna tvar i spaja se s većinom metala i nemetala, pri čemu tvori spojeve okside. Proces spajanja neke tvari s kisikom naziva se oksidacija.

Pozorno pogledajte videozapis Kisik i gorenje i uočite važnost kisika i kemijskih reakcija gorenja.

Kisik i gorenje

Korozija

Željezni predmet, u doticaju s vodom i zrakom, počinje hrđati. Osim željeza, i druge se tvari mijenjaju u doticaju s atmosferskim uvjetima u okolišu.

Korozija, nagrizanje konstrukcijskih metala na zraku, veliki je problem u graditeljstvu jer skraćuje vijek trajanja konstrukcija i poskupljuje njihovo održavanje. Korozija također uzrokuje i velike gubitke u industriji. Pogledajte videozapis Reakcije oksidacije. Razmislite i ponudite nekoliko rješenja ovoga problema današnjice.

Reakcije oksidacije

Truljenje je proces potpunog oksidacijskog razlaganja organskih spojeva i njime nastaju konačni anorganski produkti razgradnje.

Ozon

Ozon, O3, plin je ugodna mirisa (grč. ozein – mirisati), u stratosferi nastaje od atmosferskoga kisika. Proučite strukturu ozona rotirajući 3D model. Usporedite građu ozona s građom kisika. Što zaključujete?

Ozon se rabi kao sredstvo za pročišćavanje vode i zraka u zatvorenim prostorijama kao što su kinodvorane, kazališta i operacijske dvorane. U tekućem i čvrstom stanju je eksplozivan. U atmosferi se nalazi u troposferi i stratosferi. U svakom od tih dijelova atmosfere posve različito utječe na život na Zemlji.

Projektni zadatak

16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskoga omotača

Vrlo je važno osvijestiti svakog čovjeka o posljedicama uništavanja ozonskog omotača kako bismo bili svjesni njegove važnosti. Navedite neke tvari i postupke koji utječu na oštećenja ozonskoga omotača te učinke pojačanoga UV zračenja. 

Istražite kada i zašto je donesen međunarodni sporazum poznat pod nazivom Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Predložite što svatko od nas može učiniti za zaštitu ozonskoga omotača.

Kisik i ozon

Uvod

U atmosferi se kisik nalazi u smjesi s dušikom. Njegov je najrašireniji spoj voda, a maseni udio kisika u Zemljinoj kori (w(O) = 49,5 %) jednak je masenom udjelu svih ostalih elemenata zajedno. Kisik je sastavni dio kiselina, lužina, mnogih organskih i svih biološki važnih spojeva.

Proučite strukturu kisika rotirajući 3D model.

Slobodni kisik u atmosferi nastaje procesom fotosinteze. Pogledajte videozapis Fotosinteza.

Je li fotosinteza egzotermna ili endotermna promjena? Objasnite odgovor.

Fotosinteza

U laboratoriju se kisik najlakše dobije termičkom razgradnjom njegovih spojeva, najčešće kalijeva permanganata, KMnO4, i kalijeva klorata, KClO3, u prisutnosti katalizatora manganova(IV) oksida, MnO2, kalijeva nitrata, KNO3, ili živina(II) oksida, HgO.  

Svojstva kisika

Kisik je na sobnoj temperaturi i normalnom tlaku plin bez boje i mirisa, veće gustoće od gustoće zraka pa se može zadržati u epruveti s otvorom okrenutim prema gore. Kisik podržava gorenje, ali ne gori. Slabo je topljiv u vodi, ali ipak dovoljno da omogućuje život u njoj. Prisjetite se o čemu ovisi topljivost kisika.

Trokut gorenja prikazuje što je sve potrebno da bi se zapalila vatra. Uklanjanjem jednoga od triju navedenih čimbenika dolazi do njezina gašenja.

Kako se može spriječiti dovod kisika pri manjim požarima?

Kisik i gorenje

Kisik je reaktivna tvar i spaja se s većinom metala i nemetala, pri čemu tvori spojeve okside. Proces spajanja neke tvari s kisikom naziva se oksidacija.

Pozorno pogledajte videozapis Kisik i gorenje i uočite važnost kisika i kemijskih reakcija gorenja.

Kisik i gorenje

Korozija

Željezni predmet, u doticaju s vodom i zrakom, počinje hrđati. Osim željeza, i druge se tvari mijenjaju u doticaju s atmosferskim uvjetima u okolišu.

Korozija, nagrizanje konstrukcijskih metala na zraku, veliki je problem u graditeljstvu jer skraćuje vijek trajanja konstrukcija i poskupljuje njihovo održavanje. Korozija također uzrokuje i velike gubitke u industriji. Pogledajte videozapis Reakcije oksidacije. Razmislite i ponudite nekoliko rješenja ovoga problema današnjice.

Reakcije oksidacije

Truljenje je proces potpunog oksidacijskog razlaganja organskih spojeva i njime nastaju konačni anorganski produkti razgradnje.

Ozon

Ozon, O3, plin je ugodna mirisa (grč. ozein – mirisati), u stratosferi nastaje od atmosferskoga kisika. Proučite strukturu ozona rotirajući 3D model. Usporedite građu ozona s građom kisika. Što zaključujete?

Ozon se rabi kao sredstvo za pročišćavanje vode i zraka u zatvorenim prostorijama kao što su kinodvorane, kazališta i operacijske dvorane. U tekućem i čvrstom stanju je eksplozivan. U atmosferi se nalazi u troposferi i stratosferi. U svakom od tih dijelova atmosfere posve različito utječe na život na Zemlji.

Projektni zadatak

16. rujna - Međunarodni dan zaštite ozonskoga omotača

Vrlo je važno osvijestiti svakog čovjeka o posljedicama uništavanja ozonskog omotača kako bismo bili svjesni njegove važnosti. Navedite neke tvari i postupke koji utječu na oštećenja ozonskoga omotača te učinke pojačanoga UV zračenja. 

Istražite kada i zašto je donesen međunarodni sporazum poznat pod nazivom Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač. Predložite što svatko od nas može učiniti za zaštitu ozonskoga omotača.

Provjerite svoje znanje.

Radni listići uz pokuse iz tiskanoga udžbenika

Dobivanje kisika i njegovo dokazivanje

Svojstva kisika

Gorenje magnezija