Tlo

Tlo, taj rastresiti dio Zemljine kore na kojem živimo, nastaje međudjelovanjem Sunčeve energije, litosfere – kamenog plašta Zemlje, hidrosfere – vodenog plašta Zemlje, biosfere – flore i faune na Zemlji, i atmosfere – plinskog omotača Zemlje.

Projektni zadatak

Pozorno pogledajte videozapis Geotermalna energija i riješite zadatak.

Na temelju podataka iz videozapisa sastavite nekoliko pitanja vodeći računa o tome da sadržavaju sljedeće pojmove:

 • magma
 • proizvodnja energije
 • tektonske ploče
 • Island
 • fosilna goriva
 • količina ugljikova(IV) oksida
 • čisti izvori energije
 • razvoj tehnologije
 • obnovljivi izvori energije.

Razmijenite pitanja sa svojim parom i odgovorite na njezina/njegova pitanja. Čitanjem pitanja i odgovora u razredu ponovite što ste naučili gledanjem videozapisa.

Geotermalna energija

Razgradnja organske tvari i nastanak humusa

Izvori mrtve organske tvari tla jesu biljni ostatci vegetacije na površini, a u unutrašnjosti obamrlo korijenje te organizmi uginule flore i faune. Količina te mrtve organske tvari najveća je pod gustim šumama, manja na travnatim površinama, a znatno manja na oranicama. U razgradnju mrtve organske tvari uključuju se živi organizmi tla, koji je mehanički usitnjavaju, miješaju i probavljaju. Ispod naših nogu nalazi se, naime, golema kemijska tvornica u kojoj su radnici mikroskopski sitni, ali mnogobrojni i vrlo aktivni. Šaka vrtne zemlje sadržava više živih organizama nego što je ukupan broj stanovnika na Zemlji. Iz organskih otpadnih tvari oni proizvode visoko molekularnu tamnu organsku tvar – humus, važnu za plodnost tla. Osim mikroorganizama, kišne gliste i male životinje (krtica) u zemlji rastresaju tlo. 

Ako je maseni udio humusa u tlu 7 %, koliko je humusa u toni tla?

 

Odgovor:

Jedna tona tla sadržava 70 kg humusa, ako je maseni udio humusa u tlu jednak 7 %.

Izračun:


[latex]\mathit{w}(\textrm{humus}) = \dfrac{\mathit{m}(\textrm{humus})}{\mathit{m}(\textrm{tlo})}[/latex]

 

U zadani izraz uvrstite poznate vrijednosti i primjenjujući znanje matematike izračunajte masu humusa u tlu!

Zadano je:

[latex]\mathit{w}(\textrm{humus}) = \: \pu{7\%}[/latex]
                 [latex] = \: \pu{0,07}[/latex]

[latex]\mathit{m}(\textrm{tlo}) = \: \pu{1 t}[/latex]

          [latex] = \: \pu{1000 kg}[/latex]

 

Traži se:

[latex]\mathit{m}(\textrm{humus}) = \: \pu{?}[/latex]

Onečišćenje i zaštita tla

Tlo se ne koristi samo za obrađivanje i uzgoj poljoprivrednih kultura. Na tlu se izgrađuju naselja i industrijski pogoni, ali i odlaže otpad. On može biti otrovan, zapaljiv, korozivan, zarazan i radioaktivan, pa postaje problem velikih gradova. Odlagališta otpada, naime, često nisu uređena prema zahtjevima sigurnosti, pokrivaju sve veće površine i postaju potencijalna opasnost za zdravlje građana. Iz njih se štetne tvari mogu isprati kišom i dospjeti u vodotokove i bunare, pa tako, primjerice, teški metali mogu otrovati pitku vodu i izazvati ozbiljne posljedice za zdravlje. Pozorno pogledajte videozapis i kritički razmotrite neke čovjekove aktivnosti koje mogu onečistiti tlo.

Onečišćenje tla

Educirajte se o važnosti zaštite tla jer…

 • očuvanje prirodne ravnoteže i sastava tla omogućuje egzistenciju prirodnih biocenoza
 • kontrolom ispušnih plinova održava se optimalna pH-vrijednost tla potrebna za rast i razvoj biljaka
 • zelena gnojidba prirodnim putem obogaćuje tlo mineralima te sprječava eroziju
 • teški metali prisutni u tlu mogu uzrokovati ozbiljne posljedice za zdravlje nakupljanjem u tkivima živih bića
 • tlo je iznimno važan dio biosfere, stanište mnogih organizama, na koje nepovoljno utječe gradnja sve većeg broja odlagališta smeća, prometnica i drugih dijelova urbane strukture.

Projektni zadatak

Tlo ima neprocjenjivu važnost za život na našem planetu. Tijekom povijesti ljudske civilizacije uz ostale čimbenike i tlo je imalo utjecaj na promjenu načina života ljudi i razvoj poljoprivrednih djelatnosti, poput ratarstva i stočarstva. Tlo sadržava vodu i mineralne tvari koje zatim proizvode hranu za sve druge organizme.

Kako rastu biljke

Važnost tla prepoznajemo i u procesu ublažavanja klimatskih promjena uzrokovanih otpuštanjem ugljikova(IV) oksida u atmosferu jer se u tlu „sprema“ 10 % svjetske proizvodnje toga plina. Uloga tla je zaštita od poplava, a tlo je i prirodni filter za pročišćavanje vode.

Za lakše povezivanje gradiva o tlu iz područja kemije, prirode, biologije, geografije te povijesti, pročitajte s razumijevanjem nekoliko edukacijskih tekstova koje možete preuzeti u obliku PDF dokumenata i odgovorite na pitanja u radnim listićima.

Edukacijski prilog iz geografije

Tla Hrvatske

Edukacijski prilog iz povijesti

Izum pluga

Edukacijski prilog iz kemije

pH-vrijednost tla

Edukacijski prilog iz biologije

Proljetna zelena gnojidba

Tlo

Uvod

Tlo, taj rastresiti dio Zemljine kore na kojem živimo, nastaje međudjelovanjem Sunčeve energije, litosfere – kamenog plašta Zemlje, hidrosfere – vodenog plašta Zemlje, biosfere – flore i faune na Zemlji, i atmosfere – plinskog omotača Zemlje.

Proučite interaktivni grafikon i doznajte koji su elementi najzastupljeniji u sastavu Zemljine kore.

Tlo je iznimno živahno mjesto i dom mnogim organizmima, primjerice gujavicama, kukcima, paucima… I veće životinje poput krtica također pronalaze dom pod zemljom, a zagrabite li samo jednu šaku zemlje, držat ćete u ruci više mikroorganizama nego što ima ljudi na svijetu.

Projektni zadatak

Pozorno pogledajte videozapis Geotermalna energija i riješite zadatak.

Geotermalna energija

Na temelju podataka iz videozapisa sastavite nekoliko pitanja vodeći računa o tome da sadržavaju sljedeće pojmove:

 • magma
 • proizvodnja energije
 • tektonske ploče
 • Island
 • fosilna goriva
 • količina ugljikova(IV) oksida
 • čisti izvori energije
 • razvoj tehnologije
 • obnovljivi izvori energije.

Razmijenite pitanja sa svojim parom i odgovorite na njezina/njegova pitanja. Čitanjem pitanja i odgovora u razredu ponovite što ste naučili gledanjem videozapisa.

Razgradnja organske tvari i nastanak humusa

Izvori mrtve organske tvari tla jesu biljni ostatci vegetacije na površini, a u unutrašnjosti obamrlo korijenje te organizmi uginule flore i faune. Količina te mrtve organske tvari najveća je pod gustim šumama, manja na travnatim površinama, a znatno manja na oranicama. U razgradnju mrtve organske tvari uključuju se živi organizmi tla, koji je mehanički usitnjavaju, miješaju i probavljaju. Ispod naših nogu nalazi se, naime, golema kemijska tvornica u kojoj su radnici mikroskopski sitni, ali mnogobrojni i vrlo aktivni. Šaka vrtne zemlje sadržava više živih organizama nego što je ukupan broj stanovnika na Zemlji. Iz organskih otpadnih tvari oni proizvode visoko molekularnu tamnu organsku tvar – humus, važnu za plodnost tla. Osim mikroorganizama, kišne gliste i male životinje (krtica) u zemlji rastresaju tlo. 

Riješeni primjer

Ako je maseni udio humusa u tlu 7 %, koliko je humusa u toni tla?

 

Zadano je:

[latex]\mathit{w}(\textrm{humus}) = \: \pu{7\%}[/latex]
                 [latex] = \: \pu{0,07}[/latex]

[latex]\mathit{m}(\textrm{tlo}) = \: \pu{1 t}[/latex]

          [latex] = \: \pu{1000 kg}[/latex]

 

Traži se:

[latex]\mathit{m}(\textrm{humus}) = \: \pu{?}[/latex]

Izračun:


[latex]\mathit{w}(\textrm{humus}) = \dfrac{\mathit{m}(\textrm{humus})}{\mathit{m}(\textrm{tlo})}[/latex]

 

U zadani izraz uvrstite poznate vrijednosti i primjenjujući znanje matematike izračunajte masu humusa u tlu!

Odgovor:

Jedna tona tla sadržava 70 kg humusa, ako je maseni udio humusa u tlu jednak 7 %.

Onečišćenje i zaštita tla

Tlo se ne koristi samo za obrađivanje i uzgoj poljoprivrednih kultura. Na tlu se izgrađuju naselja i industrijski pogoni, ali i odlaže otpad. On može biti otrovan, zapaljiv, korozivan, zarazan i radioaktivan, pa postaje problem velikih gradova. Odlagališta otpada, naime, često nisu uređena prema zahtjevima sigurnosti, pokrivaju sve veće površine i postaju potencijalna opasnost za zdravlje građana. Iz njih se štetne tvari mogu isprati kišom i dospjeti u vodotokove i bunare, pa tako, primjerice, teški metali mogu otrovati pitku vodu i izazvati ozbiljne posljedice za zdravlje. Pozorno pogledajte videozapis i kritički razmotrite neke čovjekove aktivnosti koje mogu onečistiti tlo.

Onečišćenje tla

Educirajte se o važnosti zaštite tla jer…

 • očuvanje prirodne ravnoteže i sastava tla omogućuje egzistenciju prirodnih biocenoza
 • kontrolom ispušnih plinova održava se optimalna pH-vrijednost tla potrebna za rast i razvoj biljaka
 • zelena gnojidba prirodnim putem obogaćuje tlo mineralima te sprječava eroziju
 • teški metali prisutni u tlu mogu uzrokovati ozbiljne posljedice za zdravlje nakupljanjem u tkivima živih bića
 • tlo je iznimno važan dio biosfere, stanište mnogih organizama, na koje nepovoljno utječe gradnja sve većeg broja odlagališta smeća, prometnica i drugih dijelova urbane strukture.

Projektni zadatak

Tlo ima neprocjenjivu važnost za život na našem planetu. Tijekom povijesti ljudske civilizacije uz ostale čimbenike i tlo je imalo utjecaj na promjenu načina života ljudi i razvoj poljoprivrednih djelatnosti, poput ratarstva i stočarstva. Tlo sadržava vodu i mineralne tvari koje zatim proizvode hranu za sve druge organizme.

Kako rastu biljke

Važnost tla prepoznajemo i u procesu ublažavanja klimatskih promjena uzrokovanih otpuštanjem ugljikova(IV) oksida u atmosferu jer se u tlu „sprema“ 10 % svjetske proizvodnje toga plina. Uloga tla je zaštita od poplava, a tlo je i prirodni filter za pročišćavanje vode.

Za lakše povezivanje gradiva o tlu iz područja kemije, prirode, biologije, geografije te povijesti, pročitajte s razumijevanjem nekoliko edukacijskih tekstova koje možete preuzeti u obliku PDF dokumenata i odgovorite na pitanja u radnim listićima.

 

Edukacijski prilog iz geografije

Tla Hrvatske

Edukacijski prilog iz povijesti

Izum pluga

Edukacijski prilog iz kemije

pH-vrijednost tla

Edukacijski prilog iz biologije

Proljetna zelena gnojidba

Provjerite svoje znanje.

Radni listići uz pokuse iz tiskanoga udžbenika

POKUS 1. Očistimo vodu od pijeska i mulja

POKUS 2. Ispitajmo neka svojstva različitih uzoraka tla