Utjecaj kisele kiše na klijavost pšenice i graha

1. PROMATRAJMO

 • Kisela je kiša padalina onečišćena sumporovim(IV) oksidom, dušikovim oksidima i drugim kemijskim spojevima. Dok je normalna pH-vrijednost kiše oko 5,5, pH-vrijednost kisele kiše iznosi u prosjeku od 4 do 4,5. To je oko 40 puta veća koncentracija kiseline nego u čistoj kišnici.
 • Kisele kiše jedan su od najvažnijih problema čovjekova okoliša – posljedica zakiseljavanje tla i vode  odumiranje je cijeloga ekosustava (literaturni izvor; mrežno mjesto 1; pristupljeno: 10. 11. 2018.).

2. PRISJETIMO SE ŠTO VEĆ ZNAMO O UOČENOJ POJAVI/PROCESU

 • pH-vrijednost
 • oksidi nemetala
 • kiseline
 • indikatori za dokazivanje kiselih otopina

3. POSTAVIMO ISTRAŽIVAČKO PITANJE

Smanjuje li kisela kiša klijavost pšenice i graha?

4. OBLIKUJMO PRETPOSTAVKU

Kisela kiša smanjuje klijavost pšenice i graha.

5. PLANIRAJMO I PROVEDIMO ISTRAŽIVANJE

Učenici su podijeljeni u skupine. Uz pomoć učitelja dijele se zadatci i uloge učenicima u skupini.

1. skupina istražuje utjecaj kisele kiše na klijavost pšenice.
2. skupina istražuje utjecaj kisele kiše na klijavost graha.

Pribor i materijal: 20 sjemenki pšenice, 10 sjemenki graha, sumporna traka, 4 Petrijeve zdjelice, pamučna vata, staklena čaša od 500 mL, satno staklo, menzura, boca štrcaljka, univerzalni indikatorski papir.

Mjere opreza: Koristite se zaštitnim rukavicama i naočalama tijekom rukovanja sumpornom trakom! Pokus treba izvoditi u digestoru ili pokraj otvorena prozora.

Metoda rada:

 • U staklenu čašu ulijte 200 mL vode. Na rub čaše pričvrstite metalnom žicom 1 cm sumporne trake. Zapalite sumpornu traku i pokrijte čašu satnim staklom.
 • Kad sumporna traka izgori, univerzalnim indikatorskim papirom odredite pH-vrijednost tekućine u čaši. Tekućinu iz čaše prelijte u bocu štrcaljku.

Napomena: Uz univerzalni indikatorski papir uvijek je priložena usporedna ljestvica boja na temelju koje se vizualno može približno odrediti pH-vrijednost ispitivane otopine. pH-vrijednost neke otopine može se izmjeriti i uporabom posebnoga uređaja za određivanje pH-vrijednosti, tzv. pH-metrom.

 • Tekućinu prelijte u bocu štrcaljku. Dobivena tekućina simulira kiselu kišu.
 • Petrijeve zdjelice označite vodootpornim flomasterom brojevima od 1 do 4. Dno Petrijevih zdjelica prekrijte pamučnom vatom.
 • U Petrijevoj zdjelici označenoj brojem 1 pamučnu vatu namočite vodovodnom vodom i stavite 20 sjemenki pšenice. Ta je zdjelica kontrolni uzorak za pšenicu.
 • U Petrijevoj zdjelici označenoj brojem 2 pamučnu vatu namočite vodovodnom vodom i stavite 10 sjemenki graha. Ta je zdjelica kontrolni uzorak za grah.
 • Pamučnu vatu u Petrijevoj zdjelici označenoj brojem 3 namočite tekućinom iz boce štrcaljke te stavite 20 sjemenki pšenice.
 • U Petrijevoj zdjelici označenoj brojem 4 pamučnu vatu također namočite tekućinom iz boce štrcaljke te stavite 10 sjemenki graha.
 • Sve četiri Petrijeve zdjelice postavite na svijetlo i toplo mjesto i pratite promjene sljedećih 20 dana.
 • Svakih 5 dana bilježite broj proklijalih sjemenki pšenice i graha u Tablicu 1. Ako se pamučna vata u Petrijevim zdjelicama osuši, lagano je namočite odgovarajućim tekućinama.
  broj proklijalih sjemenki pšenice (Petrijeva zdjelica 1) broj proklijalih sjemenki graha (Petrijeva zdjelica 2) broj proklijalih sjemenki pšenice (Petrijeva zdjelica 3) broj proklijalih sjemenki graha (Petrijeva zdjelica 4)
1. mjerenje

       
2. mjerenje

       
3. mjerenje

       
4. mjerenje        

6. ANALIZIRAJMO REZULTATE I DONESIMO ZAKLJUČKE

 • Rezultate navedene u Tablici 1 prikažite dijagramom u digitalnom alatu Meta Chart.
 • Usporedite klijavost sjemenki pšenice i graha u kontrolnim uzorcima s klijavošću sjemenki izloženih utjecaju tekućine koja simulira kiselu kišu.
 • Donesite zaključak o utjecaju kisele kiše na klijavost pšenice i graha.

7. NAŠA JE PRETPOSTAVKA POTVRĐENA / NAŠA JE PRETPOSTAVKA OPOVRGNUTA

 • Ako je vaša pretpostavka opovrgnuta, razmislite i pokušajte s novom pretpostavkom.

8. NAPRAVIMO IZVJEŠTAJ

Rezultate svojega rada prikažite prezentacijom ili plakatom izrađenim u PowerPointu, Preziju ili Canvi.

DODATAK ISTRAŽIVAČKOM RADU:

1. Korelacija: biologija, informatika, fizika
2. Međupredmetne teme: IKT, Održivi razvoj
3. Prijedlozi za rad s učenicima s posebnim potrebama:

 • učenici s teškoćama u učenju mogu fotografirati konačni rezultat. Učenik može precrtati piktograme opasnosti koji se nalaze na ambalaži korištenih kemikalija i pronaći njihovo značenje služeći se podatcima dostupnim na mrežnom mjestu 2 (pristupljeno: 10. 11. 2018.), ispitati pH-vrijednost uzorka oborinske vode prikupljene u mjestu prebivališta i zaključiti je li ta oborinska voda kisela.
 • daroviti učenici mogu, služeći se stručnim mrežnim stranicama, potražiti odgovor na pitanja:
 1. Postoji li veza između vulkana i kiselih kiša? Obrazložite svoj odgovor.
 2. Postoji li veza između nestajanja koraljnih grebena i kiselih kiša? Obrazložite svoj odgovor.
 3. Predložite jedan od načina kako se može smanjiti kiselost tla.

PITANJA ZA RASPRAVU:

 1. Opišite kemijski sastav vode.
 2. Objasnite razliku između meke i tvrde vode.
 3. Zašto je anomalija vode važna za žive organizme koji žive u vodi?
 4. Najčešći je uzrok zakiseljavanja tla prekomjerna primjena mineralnih gnojiva tijekom intenzivne poljoprivredne proizvodnje, no osim toga kiselost tla izazivaju i oborine (kisele kiše). Neke biljke bolje podnose kisela tla. Istražite na stručnim mrežnim stranicama koje su to biljke.
 5. Pretraživanjem mrežnih stranica istražite kako kisele kiše djeluju na organizme u moru.
 6. Kisele kiše jedna su od posljedica onečišćenja zraka, vode i tla. Navedite još neke ekološke posljedice uzrokovane čovjekovim neodgovornim ponašanjem.