Kemija 7

digitalni obrazovni sadržaj za sedmi razred osnovne škole za predmet Kemija
 • Slađana Cvitičanin
 • Maja Fatuta
 • Ljiljana Crnko-Kovač
 • Lidija Žišković
 • Irena Škarica
 • Jelena Šutić
 • Tamara Banović
 • Karmen Holenda
 • Sandra Lacić
 • Elvira Kovač-Andrić
 • Nikolina Štiglić
 • Anja Biruški
 • Martina Šeler Namijesnik
 • Josipa Poduje
 • Marijana Magdić
 1. Kemija i njezino značenje

  Kemija je znanost od životnog značenja za naš život na Zemlji – kako u prirodi tako i u društvu. Njezini korijeni veoma su stari, ali kao što ćemo se uvjeriti, kemija je ipak moderna eksperimentalna znanost. Proučavanjem kemije upoznat ćemo tek mali, ali bitan dio prirodnih procesa čije poznavanje utječe na poboljšanje života, razvoj industrije, ali i sprječavanje bolesti i onečišćenja okoliša.

 2. Tvari, vrste tvari i njihova svojstva

  Ljudski interes za kemiju uglavnom je praktičan. Zanima nas kakva su svojstva tvari oko nas, kako reagiraju pri različitim uvjetima i kako ih možemo iskoristiti.

 3. Građa tvari

  Sve u prirodi, pa i mi sami, izgrađeno je od sitnih čestica – atoma. Tako su sitni da ih ne možemo vidjeti. Primjerice, milijuni atoma nalaze se u jednom zrncu pijeska. Ipak, znamo da postoje jer se mnoge pojave u kemiji mogu objasniti upravo postojanjem atoma.

 4. Tvari i promjene

  Kemijske reakcije zbivaju se svuda oko nas i u nama. Što to točno znači? Svi nebrojeni procesi u našem organizmu nisu ništa drugo nego nepregledan niz kemijskih reakcija. Primjerice, kisik koji udišemo i ugljikohidrati kojima se hranimo nastali su kemijskom reakcijom fotosinteze.
  Sve su kemijske reakcije posljedica međusobnoga djelovanja raznih tvari – reaktanata, iz kojih napredovanjem kemijske reakcije nastaju nove tvari – produkti reakcije. Kemijske reakcije zbivaju se različitom brzinom, a energija je pratitelj svake kemijske reakcije, bilo da je za kemijsku reakciju valja dovesti ili da se reakcijom oslobađa. Na temelju jednostavnih pokusa upoznajte temeljne pojmove povezane s kemijskim reakcijama.

 5. Zrak, voda i tlo – tvari neophodne za život

  Svjesno ili nesvjesno, današnje čovječanstvo nanosi velike štete našoj Zemlji. Onečišćenje okoliša – zraka, vode i tla – ispušnim plinovima automobila, golemim količinama štetnih plinova koji izlaze iz tvorničkih dimnjaka, nekontroliranim ispuštanjem otpadnih voda u okoliš, često poprima značajke ekološke katastrofe.
  Pronalaženjem praktičnih načina za iskorištavanje alternativnih izvora energije, kakvi su energija Sunca i vjetra, plime i oseke ili primjena vodika kao pogonskoga goriva koje znatno manje onečišćuje okoliš, smanjit će se potrošnja fosilnih goriva, a time i količina osnovnih uzročnika promjene klime.