Impresum

Izdavač
Profil Klett d.o.o.
Zagreb, Petra Hektorovića 2
Za izdavača
Dalibor Greganić
Direktorica uredništva
Petra Stipaničev Glamuzina
Urednice
Mihaela Blagaić Kišiček, Marta Užarević Vuksan
Izvršna urednica digitalnog izdanja
Katarina Lipovac
Autorice digitalnog izdanja
Gordana Palada, Lana Remenar
Recenzentice digitalnog i tiskanog izdanja
dr. sc. Mirna Erk, Mirta Lovreković Balog, prof., Sanja Vučur, dipl. učiteljica
Dizajn
Hrvoje Bielen
Razvojni inženjer web sučelja
Mladen Panić
Razvoj interaktivnih objekata
Mladen Panić, Vladimir Obradović, Marko Ćurković
Izrada i uređivanje video sadržaja i animacija
Ivana Čoh, Nikola Užarević
Lektor i korektor digitalnog i tiskanog izdanja
Andy Tomlinson
Ilustratori u tiskanom i digitalnom izdanju
Sebastijan Čamagajevac, Dajana Dorkić, Dea Jagić, Sven Nemet
Fotografije
Getty/Guliver, Shutterstock, iStock
Oblikovanje digitalnog sadržaja
Helena Povijač, Anđela Madžar, Kristina Prgomet
Video
YouTube
Razvoj aplikacija
Nivas d.o.o.
Draškovićeva 80, Zagreb

 

Autori tiskanog izdanja
Ivana Kirin, Marinko Uremović
Autorica gramatičkog sažetka
Vanesa Ficko Berić
Likovno-grafičko oblikovanje tiskanog izdanja
Mirjana Mandić, Verzije d.o.o.
Prijelom tiskanog izdanja
Mirjana Mandić, Verzije d.o.o.
Goran Marasović
Fotografije
Getty/Guliver, Shutterstock, iStock
Nastavni predmet:
Engleski jezik
Razred:
5. razred osnovne škole
Gramatura tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
332±10% grama
Cijena tiskanog dijela udžbenika za šk. godinu 2022./2023.
108,51 kn/14,40 €

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske odobrilo je ovaj udžbenik i uvrstilo u Katalog odobrenih udžbenika rješenjem:
KLASA: 602-09/19-03/00288
URBROJ: 533-06-19-0002
Zagreb, 24. lipnja 2019. godine.

1. Izdanje, 2019. Zagreb, Hrvatska

© Sva prava pridržana. Nijedan dio ovog izdanja ne može biti objavljen ili pretisnut bez prethodne suglasnosti izdavača i vlasnika autorskih prava.