Tehnička kultura 8

digitalni obrazovni sadržaj za osmi razred osnovne škole za predmet tehnička kultura

 • Marina Baradić
 • Jasenka Čirjak
 1. Električna energija

  U ovom modulu saznati ćeš na koji način se proizvodi električna energija, kako se prenosi te na koji način se odvija pretvorba električne energije. Također, naučiti ćeš od kojih dijelova se sastoji električna instalacija u kući. 

 2. Električne tvorevine i kvaliteta života

  U ovom modulu pronaći ćeš načine pravilne uporabe i održavanja električnih tvorevina. Naučiti ćeš kako se pravilno zaštititi od strujnog udara te koje mjere poduzeti i kako pomoći unesrećenom ako ipak dođe do strujnog udara. 

 3. Elektronika

  Jeste li se ikad zapitali od čega se sastoje električni uređaji i što je to što ih pokreće? U ovom modulu ćeš saznati upravo to. Od čega se sastoje elektronički uređaji, a od čega elektronički sklopovi. Naučiti ćeš vrste elektroničkih elemenata i kako ih prepoznati. Naučiti ćete kako izraditi elektroničku shemu i izraditi svoj prvi elektronički sklop. 

 4. Automatika

  Što je automatika? Pomaže li nam ili nam odmaže u svakodnevnom životu? Od čega se sastoje roboti i što ih pokreće? Odgovore na ova i još mnoga pitanja saznaj u ovom modulu.